Sinn Féin - On Your Side

Proinsias Ó Brollaigh - Tá sé thar am do Rialtas na hÉireann an t-ardcheannas atá aige a chosaint

18 June, 2009 - by Cathal Ó hOisín


“Cuireann sé iontas orm go bhfuil Aire ón Rialtas i mBaile Átha Cliath sásta a ghlacadh le ceart Eastáit Chorónacha na Breataine chun táillí a ghearradh ar oibreoir Éireannach de bhád farantóireachta san fharraige thart ar chósta na hÉireann.
Níl ann ach leithscéal sa mhéid a dúirt Connor Lenihan, nach raibh 'aon chomhaontú fhoirmeálta' idir rialtas na hÉireann agus na Breataine ar na huiscí teorann.
Leithscéal gan faic a dhéanamh atá ann.
Tá sé thar am do Rialtas na hÉireann an t-ardcheannas atá aige a chosaint agus a insint d'Eastáit Chorónach na Breataine nach bhfuil ceart ar bith acu táillí a ghearradh ar dhuine ar bith a bhíonn ag oibriú in uiscí na hÉireann – is cuma conspóid nó eile fúthu.
Impím anois ar an Aire a ghníomhú go cinntitheach agus a ordú d'Eastáit Chorónacha na Breataine aon éileamh atá acu ar Loch Feabhail a ghéilleadh. Ba chóir dóibh fosta cibé cúram oibríochtúil atá acu a thabhairt ar aghaidh chuig Coimisiún an Fheabhail, Chairlinn agus Shoilse na Éireann .
Má bhíonn an toil pholaitiúil ann is féidir céimeanna a ghlacadh le cinntiú go mbeidh an tseirbhís luachmhar seo rathúil san am le teacht.
Ba chóir do Conor Lenihan foghlaim ón taithí atá ag Conor Murphy, Aire DRD. Nuair a bhí na Sasanaigh ag ceapadh Magilligan mar port bordála, chinntigh Conor Murphy le dí-aicmiú Magilligan, rud a shábháil an tseirbhís charrchalaidh a théann anonn is anall go Greencastle €90,000 gach bliain.” CRÍOCH

Connect with Sinn Féin