Sinn Féin - On Your Side

Is ár ceart é Stádas don Ghaeilge a bheith againn san Aontas Eorpach

26 February, 2004


Bhi Aengus Ó Snodaigh TD - Úrlabhrai Shinn Féin ar an Gaeilge - ag labhairt aréir sa Dáil ar an rún a bhi curtha sios ag Fine Gael, An Lucht Oibre agus an Pháirti Glas ag lorg aitheantas oifigiúil don teanga san AE.

Dúirt an Teachta Ó Snodaigh:

"Nil me chun diriú ar na buntáisti a thiocfaidh as an aitheantas don Ghaeilge san Aontas Eorpach aris, tá mise á lorg mar cheart. Mar ghaeilgeoir agus Éireannach tá leatrom á dhéanamh orm agus tá mé ag impi ar an Rialtas é sin a leigheas.

"Nil stádas ag an Ghaeilge mar theanga oifigiúil oibre san Aontas Eorpach - an t-aon teanga oifigúil náisiúnta as na tiortha san Aontas seachas Lucsamburgais. Tá deis againn é a lorg, ach go háirithe agus an Uachtarántacht againn agus go bhfuil slam mór teangach úra eile ag fáil an stádas (nach bhfuil againn) i mbliana.

"Impim ar an t-Aire Eamonn Ó Cuiv na céimeanna simpli a dhéanamh gan mhoill agus gan ligint de mhoillideoireacht agus leithscéalta ón stát séirbhis stop a chur leis.

"Deirim leis an Aire: 'Na glac an meon go caithfidh tú bheith cinnte go buaófai an ceist sular gcuirtear é. Tapaigh an deis anois. Nó leanfaimid ag troid ar son cothromas don Ghaeilge go dti go bhfaighimid é.' " DEIREADH

Connect with Sinn Féin