Sinn Féin - On Your Side

Caithfear Maoiniú agus Struchtúir na Gaeilge a chosaint – Adams

4 September, 2009 - by Pat Sheehan


Thaispeáin Uachtarán Sinn Féin Gerry Adams Feisire Parlaiminte, Ball Tionól Réigiúnaí a chuid tacaíochta don eagraíocht Gaeilge Pobal. Luaigh sé an buaireamh atá air roimh an bhagairt do ghrúpaí agus tograí Gaeilge ag éirí as na ciorruithe atá molta do sheirbhísí ag Rialtas na hÉireann.
Dúirt an tUasal Adams:
“Easaontaíonn Sinn Féin go bunúsach leis na straitéisí atá leagtha síos ag Rialtas na hÉireann le dul i ngleic leis an chúlú eacnamaíochta. Tá seo soiléir sa bhagairt le deireadh a chur leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus sna ciorruithe atá molta sa tuairisc Mhic Carthaigh.
Tá athbhreithniú ar siúl ag an bhomaite ar mhaoiniú na móreagraíochtaí Gaeilge ar fud an oileáin.
Tá cuireadh curtha agam chuig cuid mhór de na heagraíochtaí seo teacht go dtí cruinniú liom i Stormont ar an 15 Meán Fómhair leis an staid dáiríre seo a phlé.
Bhuail mé le príomhfheidhmeannach agus baill choiste Pobal le plé a dhéanamh ar ról agus forbairt na heagraíochta sa timpeallacht reatha eacnamaíochta agus i gcomhthéacs na ráitis dhiúltacha ó Rialtas na hÉireann.
Tá sé cruthaithe go bhfuil Pobal ina grúpa suntasach agus éifeachtach i dtaca le cur leis an chomhoibriú agus an comhordú i measc na ngrúpaí Gaeilge ar fud an oileáin, chomh maith leis an obair atá déanta acu ag obair go dlúth le pobail áitiúla.
Bheadh sé chun aimhleasa pobal na Gaeilge dá mbeadh gearradh siar ar mhaoiniú Pobal agus chuirfeadh sé leis na hiarrachtaí atá idir lámha acu siúd, go háirithe sa tuaisceart atá ag súil leis an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a scrios.
Tá litir scríofa agam, ag tacú le Pobal, chuig an Aire Éamon Ó Cuív as Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.” CRÍOCH

Connect with Sinn Féin