Sinn Féin - On Your Side

Buaileann Caitríona Ruane le ‘Coiste Eorpach de Shaineolaithe’ maidir le cúrsaí teanga

22 September, 2009 - by Caitríona Ruane


Bhuail Caitríona Ruane, Aire Oideachais agus CT de chuid Sinn Féin don Dún Theas le Coiste Eorpach de Shaineolaithe i dtaca leis an Chairt Eorpach ar Theangacha Réigiúnacha agus Mionlacha a chur i ngníomh.

Ag caint i ndiaidh an chruinnithe in Stormont tráthnóna inniu, dúirt Bean Uasal Ruane;

“Ba thráthúil cruinniú an lae inniu leis an Choiste Eorpach de Shaineolaithe; thapaigh mé an deis chun tuairisc chuimsitheach a sholáthar don Choiste maidir leis an saothar atá déanta ag mo Roinn i dtaca lena dualgais faoin Chairt.

Chuir mé in iúl don choiste go bhfuil an saothar seo againn agus an saothar atá déanta ag ranna eile macasamhail an Roinn Forbartha Réigiúnaí, á chur i ngníomh cé nach bhfuil aon acht cheart bhunaithe mar Acht na Gaeilge ann. Thug Rialtas na Breataine tiomantas go mbeadh acht dá leithéid ann i gComhaontú Chill Rímhinn. Tá an saothar seo á chur in ngníomh fosta agus ‘Straitéis Teanga’ in easnaimh, seo straitéis a bhí geallta ag Aire Cultúir i ndiaidh Aire Cultúir de chuid an DUP.

Maidir linne, tá SF tiomanta go huile is go hiomlán do reachtaíocht a bheidh bunaithe ar chearta a bhaint amach do lucht labhartha na Gaeilge anseo sa Tuaisceart. Is próiseas seo atá idir láimhe agus atá iontach tábhachtach. Tá mé cinnte de go mbainfidh an Coiste de Shaineolaithe feidhm as an am atá fágtha acu anseo chun tuilleadh brú a chur ar Rialtas na Breataine, agus ar an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta..” CRÍOCH

Connect with Sinn Féin