Sinn Féin - On Your Side

Ba chóir go mbeadh cosaint reachtúla níos daingne ag an Ghaeilge sa tuaisceart – Brolly

28 September, 2009 - by Cathal Ó hOisín


Dúirt Francie Brolly, Ball Tionóil Dhoire Thoir agus urlabhraí ar Ghaeilge sa tuaisceart inniu go bhfuil sé thar am ag aontachtaithe glacadh le cearta teanga lucht Gaeilge anseo.

Déardaoin seo caite shocraigh Cathaoirleach Choiste DCAL, Barra Mac Ghiolla Dhubh do thoscaireachtaí ó na rialtais i mBaile Átha Cliath, ón Bhreatain Bheag agus ó Albain teacht os comhair an choiste le fianaise a thabhairt ar chleachtas acht teanga sa pharlaimint s’acu.

Cruinniú iontach fiúntach a bhí ann agus ba léir ón mhéid a bhí le rá ag gach duine acu gur mór an fiúntas i bhforbairt agus i dí-pholaitiú na teanga, reachtaíocht teanga a thabhairt i bhfeidhm.

Ansin ag an deireadh seachtaine léigh mé an tuairisc a d’eisigh Coimisiún um Chearta Daonna ar chomhlíonadh an Chairt Eorpach ar Theangacha Réigiúnaí. Nó b’fhearr dom rá teip ar chomhlíonadh na cairte ag Rialtas na Breataine agus ag DCAL chomh maith.

4 mhí ó shin dhiúltaigh Sinn Féin, in Oifig an Chéad agus Leas Chéad Aire, síniú suas don tuairisc do Choiste na Saineolaithe san Eoraip ón Aireacht DCAL. Bhí bréaga a insint ansin faoin méid a bhí déanta ar son na Gaeilge agus ní thiocfadh linn seasamh leo.

Má léann duine ar bith an tuairisc comhroghnach ón Choimisiún um Chearta Daonna tcífidh siad ansin na fáthanna nárbh fhéidir linn glacadh leis an chuid a scríobh DCAL agus tuigfidh siad fosta cad chuige go bhfuil sé práinneach dúinn anois 3 bliana i ndiaidh dóibh síniú suas don Chomhaontú Chill Rímhinn go gcaithfí Acht Gaeilge a chur in áit le stádas na Gaeilge a chosaint agus le cearta lucht labhartha na Gaeilge a normalú.” CRÍOCH

Connect with Sinn Féin