Sinn Féin - On Your Side

Cruinniú Gaelach don Bhoird Póilíneachta

19 October, 2009 - by Alex Maskey


Tá ball Sinn Féin ar an Bhord Póilíneachta agus Cathaoirleach ar an Choiste um Fhruiliú Chomhphobail, Alex Maskey i ndiaidh pobal na Gaeilge a spreagadh freastal ar chruinniú speisialta Ghaeilge den Bhord Póilíneachta. Beidh sé lonnaithe san Óstann Hilton Dé Chéadaoin 21 Deireadh Fómhair ar 7.00 a’ chloig.

Thacaigh comhalta boird eile le Alex Maskey – an gníomhaí teanga aitheanta, Gearóid Ó hEara – ag gríosú Ghaeilgeoirí Bhéal Feirste teacht chuig an ócáid stairiúil.

Ag labhairt dó roimh an ócáid dúirt an tUasal Maskey:
Is deis iontach é seo i saol cathrach Bhéal Feirste agus i saol pobal na Gaeilge anseo.

Socraíodh ócáid mar seo i nDoire le déanaí agus d’éirigh thar barr leis. Tá seans ag Gaeilgeoirí Bhéal Feirste dul i ngleic leis an Bhord Póilíneachta agus iad a cheistiú, in éineacht le cuid de na baill is sinsearaí den PSNI. Ní bheidh siad ag díriú ar chúrsaí Ghaeilge ach ar na ceisteanna atá ag cur isteach ar phobal na cathrach, lucht na Gaeilge san áireamh, iompar frithshóisialta, coiriúlacht is a leithid.

Ag tacú le barúlacha Alex Maskey, dúirt Gearóid Ó hEara, duine de na heagarthóirí ar an ócáid:
Bhí freastal iontach ar an chruinniú a bhí againn i nDoire (Dáta?). Tugadh deis do na daoine, a bhfuil Gaeilge mar theanga a’ bhaile acu, teacht isteach agus labhairt is dul i dteagmháil leis an Bhord agus le dream de na baill shinsearacha den PSNI.

Tabharfaidh an cruinniú seo seans don Bhord agus don PSNI féin cuntas a thabhairt ar a gcuid straitéisí ar cad é mar atá siad chun biseach a chur leis an chaidreamh le pobal Bhéal Feirste agus pobal na Gaeilge. Beidh siad ábalta na pointí seo a dhéanamh ‘is na ceisteanna a chur go hiomlán trí mheán na Gaeilge.

Tá dualgas ar, idir an Bord Póilíneachta agus an PSNI, le labhairt le sciar leathan den phobal. Deir 10% den daonra go bhfuil labhairt na Gaeilge acu, mar sin tá sé ríthábhachtach go nglacann siad go dáiríre leis an phíosa oibre seo.

Mholfainn do dhaoine agus chuirfinn fáilte rompu teacht isteach chuig an chruinniú agus plé a dhéanamh le lucht labhartha na Gaeilge.

Beidh córas comhuaineach aistriúcháin ar fáil d’iad siúd nach bhfuil go leor Gaeilge acu.” CRÍOCH

Connect with Sinn Féin