Sinn Féin - On Your Side

Cuidíonn teicneolaíocht úr le forbairt teanga – Ruane

19 October, 2009 - by Caitríona Ruane


Sin an méid a bhí le rá ag an Aire agus í ag lainseáil Tonnta, togra úr raidió gréasán-bhunaithe do Ghaelscoileanna, ag Scoil an Droichid, Béal Feirste.

Dúirt an tAire; “Le blianta beaga anuas, tá fás as cuimse tagtha ar ean na ndaoine de gach aois atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim agus a labhairt. Tá an-ráchairt ar fad ar áiteanna sna Gaelscoileanna ag gach leibhéal ar fud thuaisceart na hÉireann.

“Má tá rath le bheith ar theanga ar bith agus má tá sí le forbairt, caithfear glacadh leis na teicneolaíochtaí úra agus leas iomlán a bhaint astu. Tugann an togra raidió gréasán-bhunaithe seo, Tonnta, tugann sé deis do pháistí Gaelscoile scileanna nua a fhoghlaim trí úsáid na teicneolaíochta agus trína scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt.

“Tá cur amach ag cuid mhór páistí ar shuíomhanna líonraithe shóisialta cheana féin . Soláthraíonn Tonnta an deis le pobal ar ean a chruthú tríd an Ghaeilge, i dtimpeallacht shlán shábháilte.”

Connect with Sinn Féin