Sinn Féin - On Your Side

Caithfear dul i mbun chomhairle le Grúpaí Gaeilge ar an Athbhreithniú

9 December, 2009


Thosaigh Foras na Gaeilge athbhreithniú seachtrach ar 19 eagrais Gaeilge bunmhaoinithe san earnáil dheonach in Aibreán 2008. Ina dhiaidh sin, ar chruinniú in Eanáir 2009, leag an CATT (NSMC) síos mar eochair- phrióireacht de chuid an airí go gcríochnófaí an t-athbhreithniú seo go luath sa bhliain 2009. Bhí sé meáite ar thairbhí suntasacha a bhaint amach i dtaca le luach ar airgead de agus le soláthar éifeachtach ar oibleagáidí reachtúla de chuid Foras na Gaeilge.

Ag tagairt air seo, dúirt Gearóid Ó hEara ó Shinn Féin:

"Pléadh na moltaí seo le Sinn Féin agus d’iarr muid go bhfágfar an cinneadh deiridh le Bord an Fhorais agus go ndéanfar comhairliúchán leis na heagrais.

Aontaímid i bprionsabal leis na moltaí chun obair na ngrúpaí Gaeilge a athbhreithniú ag súil le luach ar airgead a fháil agus chun éifeachtacht na n-áiseanna caite ar Ghaeilge a uasmhéadú." CRÍOCH

Connect with Sinn Féin