Sinn Féin - On Your Side

Toradh Chomhdháil Chóbanhávan faoi chaibidil sa Bhrúiséal

20 January, 2010 - by Martina Anderson MEP


Ag labhairt i bParlaimint na hEorpa inniú léirigh Bairbre de Brún FPE an-díomá faoi theip chomhdháil Chóbanhávan ar athrú aeráide chun margadh uaillmhianach a aontú a bheadh ina cheangal dlí.  Dúirt sí go bhfuil práinn le conradh atá uaillmhianach agus ina cheangal dlí.

Dúirt sí:          

"Caithfidh fios a bheith ag an saol mór cad iad na fíorlaghduithe astuithe a dhéanfar agus fios a bheith acu go gcuirfear an maoiniú riachtanach ar fáil do thíortha atá i mbéal forbartha chun dul i ngleic le hathrú aeráide agus a iarmhairtí. Tá soiléireacht de dhíth orainn faoi cé go díreach a  sholáthrófar an maoiniú seo, cá mhéad a thabharfaidh gach tír forbartha agus cad é mar agus cá huair a chuirfear ar fáil é.

"Tugadh go dtí mí Feabhra do thíortha tionsclaithe chun gealltanas a thabhairt maidir lena ngealltáin laghdaithe astaithe. Is gá don AE 40% faoi 2020 agus 80-95% faoi 2050 a gheallúint de réir na heolaíochta is déanaí agus ní féidir a leithéid de gealltáin a dhéanamh ag brath ar ghníomhartha daoine eile.

"Is ábhar an-díomá é gur theip ar an domhan forbartha déileáil go cothrom le riachtanais agus ábhar imní an domhain i mbéal forbartha agus is iad na tíortha is leochailí a  fhulaingeoidh go díréireach mar thoradh míshásúil ar chruinniú mullaigh Chóbanhávan.

"Ciallaíonn margadh nach bhfuil ina cheangal dlí go dtiocfadh le todhchaí ár bpláinéid bheith an-diolba. Sa deireadh thiar thall níor bhain tír nó rannpháirtí tairbhe as an easpa dul chun cinn seo.

"Tá sé ríthábhachtach anois go gcoinnímid an brú ag dul le haghaidh I bhfad níos mó dul chun cinn sa bhliain 2010.

"Ní féidir le heaspa tola polaitiúla a léiríodh i gCóbanhávan tarlú arís. Tá ceannaireacht pholaitiúil láidir de dhíth chun seans bheith ann chun athrú aeráide a throid." DEIREADH

Connect with Sinn Féin