Sinn Féin - On Your Side

Tá an Gaeloideachas ag dul ó neart go neart – Ruane

10 February, 2010 - by Caitríona Ruane


Dúirt an tAire Oideachais, Caitríona Ruane, go gcuidíonn an Teastas nua sa Tumoideachas Gaeilge do mhúinteoirí le tacú le húsáid na Gaeilge i scoileanna.

Bhronn Aire Ruane teastais ar mhúinteoirí a chríochnaigh an cúrsa, atá creidiúnaithe ag Ollscoil Uladh. Dúirt an tAire: “Le blianta beaga anuas, chonaic muid fás socair ar líon na bpáistí agus na ndaoine óga atá á múineadh in earnáil an Ghaeloideachais. Sainaithníonn an cúrsa seo na hinniúlachtaí ar leith atá de dhíth chun oideachas a sholáthar i suíomhanna luathbhlianta trí thumadh sa Ghaeilge.

Tugaim ómós d’fhadbhreathnaitheacht na ndaoine atá bainteach le hAltram, mar nach amháin gur fhorbair siad an cúrsa seo, ach d’áirithigh siad a chaighdeán agus a phraiticiúlacht trí chreidiúnú a fháil ó Ollscoil Uladh. Tugaim gach dea-ghuí do na múinteoirí a chríochnaigh an cúrsa agus a bhain an teastas amach. Feabhsóidh a dtiomantas na deiseanna oideachais le haghaidh páistí i mórán réimsí.”

Is grúpa tacaíochta réigiúnach pobalbhunaithe é Altram do thionscadail Ghaeilge luathbhlianta agus seirbhísí tacaíochta teaghlaigh a bunaíodh sa bhliain 1990 ag réamhscóileanna áitiúla in Iúr Cinn Trá, Ard Mhacha, Doire agus Béal Feirste.

Sa bhliain 2007, bhunaigh Altram grúpa oibre, a chuimsigh ionadaithe ó Altram, Ollscoil Uladh, Coláiste Réigiúnach an Iarthuaiscirt, Comhairle na Gaelscolaíochta agus Iontaobhas Ultach, chun an Teastas Ollscoile a fhorbairt. Tar éis 2 bhliana, bhronn Ollscoil Uladh creidiúnú go hoifigiúil ar an chúrsa ag leibhéal Teastais. Is é an Teastas sa Tumoideachas Gaeilge an chéad cheann den chineál seo in Éirinn agus sa Bhreatain araon. Léirigh údaráis sa Bhreatain Bheag agus in Albain spéis sa Teastas a ghlacadh chucu féin.

Connect with Sinn Féin