Sinn Féin - On Your Side

Fáiltíonn de Brún dul chun chinn sna comhchainteanna

10 February, 2010 - by Martina Anderson MEP


"Le roinnt seachtainí anuas bhí idirbheartaíochtaí ann sa chéim is déanaí de phróiseas síochána na hÉireann. Is iad a bhí páirteach sna cainteanna ná na páirtithe polaitiúla agus rialtais na Breataine agus na hÉireann.

 Ba é cuspóir na gcainteanna seo ná tabhairt faoi cur i bhfeidhm gealltanais Chomhaontuithe Chill Rímhinn agus Aoine an Chéasta nár comhlíonadh go fóill. Bhí siad ann, go háirithe le haistriú cumhachtaí póilíneachta agus an chóras ceartais choiriúil i dtuaisceart na hÉireann ó pharlaimint Westminster i Londain chuig an Tionól i mBéal Feirste a chinntiú.

"Tá mé sásta gur chríochnaigh na cainteanna úd faoi dheireadh agus aontú ann eadrainn. Tá mé cinnte go bhfáilteoidh Parlaimint na hEorpa foin dul chun cinn fosta.

Ba chóir go dtabharfaí deis anois tabhairt faoi phríomhcheisteanna nár comhlíonadh go fóill, agus ba chóir go mbogfadh sin uilig muid i dtreo institiúidí polaitiúla seasmhacha, a fheidhmeoidh ar bhonn comhionannais, cionroinnt cumhachta agus cóimheasa."
CRIOCH

Connect with Sinn Féin