Sinn Féin - On Your Side

Fógraíonn an tAire Oideachais aonad nua naíscoile Gaeilge ag Bunscoil an tSléibhe Dhuibh, Béal Feirste

2 March, 2010 - by Caitríona Ruane


D'fhaomh an tAire Oideachais, Caitríona Ruane, bunú aonad naíscoile Gaeilge ag Bunscoil an tSléibhe Dhuibh, Béal Feirste.

Tá an t-aonad naíscoile ag glacadh áit an ghrúpa súgartha reatha cistithe, agus soláthrófar 26 áit lánaimseartha ann. Agus an moladh forbartha seo á fhaomhadh aici, shonraigh Caitríona Ruane Uas. go mbeidh an t-aonad naíscoile iontach tairbhiúil, cionn is go bhfuil Bunscoil an tSléibhe Dhuibh lonnaithe i gceantar ardriachtanais shóisialta.

Dúirt sí fosta go dtacaíonn an cinneadh leis an chuspóir chun bliain oideachas réamhscoile d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach páiste ar mian lena dtuismitheoirí í. Arsa sí; “Creidim go bhfuil sé tábhachtach an tús is fearr a thabhairt dár gcuid páistí mar fhoghlaimeoirí. Cuidíonn oideachas éifeachtach réamhscoile le forbairt na bpáistí agus feabhsaíonn sé a gcuid scileanna sóisialta agus cumarsáide, agus tá gach ceann acu sin ríthábhachtach le cuidiú leo a gcumas a bhaint amach.

“Cuideoidh an t-aonad nua naíscoile seo le bunús maith a thabhairt do shaol rathúil scoile trí mheán na Gaeilge. Tá sé lonnaithe i gceantar ardriachtanais shóisialta agus tá sé mar chuid de bhunscoil a bhfuil ag éirí go hiontach léi. Dá luaithe a thosaíonn páistí ag forbairt scileanna sa dara teanga, is amhlaidh is fearr na deiseanna a bheidh ann dóibh”.

Léiríonn taighde an tábhacht a bhaineann le heispéireas réamhscoile do pháistí. Bíonn na páistí sin a fhaigheann an t-eispéireas sin níos cuideachtúla agus níos neamhspleáiche agus nuair a théann siad ar an bhunscoil, foghlaimíonn siad níos gasta ná na páistí sin nach bhfuil eispéireas réamhscoile acu.

Connect with Sinn Féin