Sinn Féin - On Your Side

Faomhann an tAire Oideachais ceithre Ghaelscoil nua

28 July, 2010 - by Caitríona Ruane


Tá faomhadh coinníollach tugtha ag an Aire Oideachais Caitríona Ruane do bhunú ceithre bhunscoil Ghaeilge nua dheontaschúnta.

Is iad na scoileanna a faomhadh ná; Gaelscoil an tSeanchaí, Machaire Fíolta; Gaelscoil na mBeann, Cill Chaoil; Gaelscoil Léim an Mhadaidh, Léim an Mhadaidh agus Gaelscoil Choin Rí Uladh, an Baile Meánach. Is é an dáta molta oscailte do na scoileanna ar fad ná 1 Meán Fómhair 2010 nó a luaithe is féidir ina dhiaidh sin.

Dúirt an tAire, “Tá méadú ag teacht le roinnt blianta anuas ar éileamh tuismitheoirí go bhfaighidh a gcuid páistí oideachas trí mheán na Gaeilge agus léiríonn na moltaí do na scoileanna nua seo an t-éileamh méadaitheach sin.

“Tá dualgas reachtúil ar an Roinn Oideachais forbairt na Gaelscolaíochta a chothú agus a éascú. Mar sin de, tá faomhadh coinníollach á thabhairt agam do na ceithre scoil nua seo nó creidim go gcinnteoidh siad go mbeidh fáil ag níos mó páistí ar rogha na bunscolaíochta trí mheán na Gaeilge.

“Tabharfar cistiú athfhillteach do gach ceann de na ceithre scoil ar choinníoll go mbainfeadh na scoileanna an líon éigeantach iontrála. Chomh maith leis sin, d’fhéadfaí go bhfaighfeadh na scoileanna aon chistiú caipitil amach anseo ar choinníoll go mbeadh na scoileanna dílsithe ag an Roinn Oideachais nuair a bheadh inmharthanacht fhadtéarmach na scoile cruthaithe acu.

“Éileofar ar na scoileanna bearta láidre a chur i bhfeidhm i gcomhar le comhlachtaí reachtúla fosta lena chinntiú go mbíonn socruithe cuí ceannasaíochta agus rialachais acu.

“Guím gach rath ar na scoileanna don am atá le teacht le hardchaighdeán oideachais a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge dá gcuid daltaí.”

Fuair na moltaí do na ceithre scoil tacaíocht ó Chomhairle na Gaelscolaíochta, a luaigh an t-éileamh méadaitheach ar Ghaelscolaíocht sna ceantair sin agus gurbh fhéidir go dtacódh na scoileanna le soláthar nua iarbhunscoile nó le soláthar reatha iarbhunscoile. Tá na forbairtí seo mar chuid den phlean straitéiseach le Gaelscoileanna inmharthana a fhorbairt i scoilcheantair níos mó.

Connect with Sinn Féin