Sinn Féin - On Your Side

Crisis in EU livestock sector - de Brún

11 November, 2010 - by Martina Anderson MEP


In a speech in the European Parliament today Bairbre de Brun raised concerns regarding the negative effects of the rising costs of animal feed. The sudden surge in international wheat prices and subsequent rise in production costs has fuelled instability within Europe's agriculture industry.

"The price volatility has a negative impact on the already fragile EU livestock and farming industry, and on food production."

Ms de Brun also pointed out that although the EU has stated that they support a fairer revenue for farmers there remains a lack of tangible measures and tools for implementation.

"It is time for the Commission to propose measures to reduce price instability and stabilize the prices of feed on the internal market. They need to ensure that this is also part of the discussion on CAP post 2013. The Commission should also look at authorising direct payments to livestock farmers where necessary."

The following is a copy of the address delivered by Ms de Brún in the European Parliament:

Is é an toradh atá le méadú ar na costais a bhaineann le beathú ainmhithe, cruithneacht agus gráinne, ná éagobhsaíocht laistigh de thionscal talmhaíochta na hEorpa. Tá tionchar diúltach ag luaineacht an phraghais ar thionscal beostoic agus feirmeoireachta, atá leochaileach cheana féin, agus ar tháirgeadh bia.

Tháinig borradh tobann ar na mallaibh faoi phraghsanna cruithneachta idirnáisiúnta atá ag ardú ceisteanna tábhachtacha faoi chobhsaíocht na margaí. Tá méadú ar chostais ar bheathú cumaisc ag brú suas na gcostas táirgthe don earnáil bheostoic.

Cé go ndúirt an tAE go dtacaíonn siad le hioncam réasúnta do fheirmeoirí, níor cuireadh i bhfeidhm na bearta nó na hionstraim chun seo a chinntiú. Tá sé in am don Choimisiún bearta a mholadh chun éagobhsaíocht praghais a laghdú agus chun praghas ar an bheathú ar an mhargadh inmheánach a chobhsú. Ba chóir don Choimisiún freisin breathnú ar íocaíochtaí díreacha a cheadú d’fheirmeoirí beostoic de réir mar is gá.

The rising costs of animal feed, wheat and grain are fuelling instability within Europe's agricultural industry. The price volatility is having a negative impact on the already fragile EU livestock and farming industry, and on food production.

Global markets recently experienced a sudden surge in international wheat prices, that is raising important questions about the stability of markets. The rising cost of compound feed is driving up production costs for the livestock sector.

Even though the EU has stated that they support a fair revenue for farmers, the measures and tools to ensure this have not been forthcoming. It is time for the Commission to propose measures to reduce price instability and stabilize the prices of feed on the internal market. The Commission should also look at authorising direct payments to livestock farmers where necessary.

Connect with Sinn Féin