Sinn Féin - On Your Side

Ní Glacann Sinn Féin le iasacht an AE/CAI / Sinn Féin MEP rejects IMF/EU loan

24 November, 2010 - by Martina Anderson MEP


Dúirt Feisire Parlaiminte na hEorpa Bairbre de Brún nach glacann an pháirtí le coinneálacha garbh iasachta an AE/CAI.


Agus í ag caint i bPairlimint na hEorpa inniu dúirt an Feisire Eorpach Bairbre de Brún:

 

"Agus an IMF, an Banc Ceannais Eorpach agus an Coimisiún ag teacht isteach le coinníollacha troma is léir go mbeidh na billiúin euro de chiorruithe á dtabhairt isteach in Éirinn.Caillfear poist, beidh laghdú suntasach ar sheirbhsí poiblí, agus ardófar cáin ioncaim dóibh siúd a shaothraíonn beagán/ ar phá íseal. Coinneoidh na bainc an brabús agus is iad na bochtáin, daoine breoite, pinsinéirí agus grúpaí leochaileacha eile a bheidh thíos leis seo ar fad.

 

Ní cabhair ón Eoraip í agus, mar sin de, curifimid go tréan ina héadan seo.

 

In ionad sainordú a lorg chun na ciorruithe seo a thabhairt isteach i ndiaidh don IMF agus don AE iniúchadh a dhéanamh ar na leabhair cuntais, bheartaigh an rialtas nach mbeidh toghchán ann go dtí go mbeidh an búiséad seo achtaithe.

 

Bhí treo eile ann agus roghnaigh rialtas na hÉireann gan dul sa treo sin.Bheartaigh siad ar fheidhmiú le leas a gcairdeféin sna bainc agus chan ar mhaithe le gnáthmhuintir na hÉireann"

 

Sinn Féin MEP Bairbre de Brún today rejected the IMF/EU loan and its harsh conditions saying "Europe is not bringing help to the people and we will oppose this strongly".

 

Speaking in the European Parliament today Bairbre de Brún MEP said:

 

With the IMF, the ECB and the Commission placing very tough conditions, it is clear that cuts of billions of euro will be introduced in Ireland.  Jobs will be lost, there will be a significant reduction in public services and an increase in income tax on low earners.

 

Banks will keep their profits and it is the poor, the sick, pensioners and other vulnerable groups who will bear the brunt of the austerity cuts.

 

Europe is not bringing help to the people and we will oppose this strongly.

 

Instead of seeking a mandate to bring in these savage cuts now that the IMF and EU have gone through the accounts, the government has decided that there will not be an election until this budget has already been passed.

 

There was another path, a path which the Irish government chose not to take. They chose to act for the good of their friends in the banks and not for the good of ordinary Irish people.

Connect with Sinn Féin