Sinn Féin - On Your Side

Ciste Infheistíochta Gaeilge seolta i nDoire Cholmcille - New Irish Language Funding Body Launched in Derry

15 December, 2010 - by Pat Sheehan


Sinn Féin President Gerry Adams this morning officially launched the An Ciste Infheistíochta Gaeilge funding body in Derry.

The fund, which amounts to £8 million, is part of the £20 million funding negotiated by Sinn Féin with the British Prime Minister Gordon Brown in February at the Hillsborough Talks.

An Ciste will provide capital funding for Irish language projects in the north.
Speaking at the event Mr. Adams said:

“Ba mhaith liom an Ciste Infheistíochta Gaeilge a mholadh agus gach duine a bhfuil baint acu leis agus ádh mór don todhchaí a rá.

Ag na Cainteanna ag Hillsborough níos luaithe i mbliana aontaíodh an aistriú cumhachtaí póilíneachta agus ceartais - agus bhí sé seo tábhachtach.

Tar éis comhráití dhian idir Sinn Féin agus Gordon Brown, d'aontaigh Príomh-Aire na Breataine £20 milliúin breise a chur ar fáil i maoiniú don Ghaeilge.
Chuaigh £12 milliún go dtí an Ciste Craoltóireachta Gaeilge don cheithre bliana eile tar éis dhá mhíle is a haon déag.

Agus bhí £8 milliún ar fáil mar mhaoiniú chaipitil do thionscadail Ghaeilge.

Cruthaíodh an Ciste Infheistíochta Ghaeilge leis an airgead seo a riaradh.

Is é an ról atá aige ná le forbairt phobail na Gaeilge a chothú agus cuidiú leis; le tacaíocht airgeadais agus maoiniú chaipitil do thograí a chur ar fáil le poist a chruthú.

Is scéal dea-scéala don Ghaeilge é inniu an seoladh seo.

An lá atá inniu ann tá spéis sa Ghaeilge ag fás agus tá go leor daoine óga Thuaidh agus Theas, ag iarraidh an Ghaeilge a labhairt.

Mar sin, rinne sibh go maith, gach duine agaibh a bhí páirteach.

Tcífidh muid, le bunú an Chiste Infheistíochta Gaeilge tuilleadh dul chun cinn déanta i gcur chun cinn agus forbairt na Gaeilge sna blianta atá amach romhainn.
Ba mhaith liom rath agus bláth a chur chugaibh don todhchaí.

I want to commend An Ciste Infheistíochta Gaeilge and all those involved with it.
The Hillsborough Talks earlier this year agreed the transfer of powers on policing and justice - and this was important.

But so too was the progress Sinn Féin made in securing additional funding for the Irish language.

Following intense discussions between Sinn Féin and Gordon Brown, the British Prime Minister agreed to provide an additional £20 million in funding for the Irish language.
£12 million went to the Irish Language Broadcast Fund for a further four years after 2011.

And £8 million was provided for funding for Irish Language capital projects.

An Ciste Infheistíochta Gaeilge has been created to administer this fund.

Its role is to sustain and assist the development of Irish language communities; provide financial support and fund capital projects which will create jobs, and to develop cultural hubs.

Today is a good news story day for the Irish language.

It is a vital step forward in the process of investing in and growing the Irish language across the north. And on the day that the draft budget is announced – and I want to commend those involved and especially Martin McGuinness - it is worth noting that this money is in addition to local revenue

And while this funding is very important and will make a huge contribution to the growth of the language, there remains much work to be done.

Today interest in the Irish language is growing and many young people North and South want to speak Irish.

The establishment of An Ciste Infheistíochta Gaeilge will see further advances made in the promotion and development of the Irish language in the years ahead.” CRÍOCH

Connect with Sinn Féin