Sinn Féin - On Your Side

Caithfimid bogadh chuig Eoraip neamhnúicléach

23 March, 2011 - by Martina Anderson MEP


"Ba mhaith liom mo chomhbhrón a dhéanamh leis na daoine sin ar bhain an tragóid dóibh sa tSeapáin, tragóid atá ag dul ar aghaidh go fóill. Is gá dúinn gach rud is féidir linn a dhéanamh chun cuidiú le muintir na Seapáine.

"Maidir leis na ceachtanna is gá dúinn a fhoghlaim san Eoraip, tá ceist a bhaineann le sábháilteacht núicléach go hoscailte ar an gclár anois, go háirithe maidir le 'trialacha struis' atá le déanamh ar ghléasra núicléach san Eoraip. Leis an méid a tharla sa tSeapáin, tá impleachtaí tromchúiseacha i gceist le beartas fuinnimh don AE.

"Taispeánann an tubaiste daonnúil an tábhacht le bogadh chuig Eoraip neamhnúicléach. Tá státchairde de dhíth orainn i dtaca le fuinneamh núicléach de agus is é atá ag teastáil ná infheistíocht ollmhór i bhfoinsí fuinnimh atá inbhuanaithe agus inathnuaite. Caithfear athbhreithniú a dhéanamh ar an córas rialála do sábháilteacht núicléach fosta " CRÍOCH

Connect with Sinn Féin