Sinn Féin - On Your Side

Cuir Chuige an Rialtais go hiomlán mícheart maidir le Scéim Labhairt na Gaeilge - Doherty

14 April, 2011 - by Pearse Doherty TD


Dúirt TD Shinn Féin i nDún na nGall Thiar Theas, Pearse Doherty, go bhfuil cuir chuige an Rialtais go hiomlán mícheart maidir le Scéim Labhairt na Gaeilge.

D’fhógair an Roinn Pobail Comhionnanas agus Gaeltachta níos luaithe inniú go bhfuil deireadh a chuir leis an Scéim.

Dúirt an Teachta Doherty:

“Tá cuir chuige an Rialtais go hiomlán mícheart maidir le Scéim Labhairt na Gaeilge.

“Aontaíonn Sinn Féin gur cheart athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim sa dóigh go mbeadh sé tairbheach do chainteoirí dúchaise agus dóibh siúd atá ag iarraidh a bheith ina gcainteoirí líofa Gaeilge. Creidimid, afach, go bhfuil an cineadh seo deireadh a chuir leis an Scéim mícheart go huile agus go hiomlán.

“Seard atá de dhíth ná leasú iomlán ar an Scéim chun feabhsú agus saibhriú a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge i measc cainteoirí dúchaise agus fosta cuidiú leo siúd atá ag iarraidh líofacht Gaeilge a bhaint amach. Tá sé aitheanta go leitheadach nach bhfuil an Scéim ag déanamh seo faoi láthair.

“Glaoim ar an Rialtas dul de réir na moltaí atá sa Staideár Teangeolaíochta ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht maidir le Scéim Labhairt na Gaeilge. Tá leasú riachtanach cinnte agus ní cinneadh gan machnamh mar atá déanta ag an Rialtas seo inniú”

Connect with Sinn Féin