Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh tosaíocht Rialtais a bheith tugtha don Ghaeilge

21 May, 2011


Ag caint do roimhe na comhdhála leag an tUasal Adams amach seasamh an pháirtí ar chúrsaí
teanga don am atá romhainn.

Dúirt Gerry Adams

“Tá cuid mhór dúshláin le sárú ag an Ghaeilge san am atá amach romhainn. Tá Sinn Féin ag
iarraidh tosaíocht don Ghaeilge ó’n Rialtas agus úsáidfimid ár n-ionadaíocht sa Dáil agus san
Fheidhmeannas agus sa Tionól sa Tuaisceart chun a chinntiú go gcaomhnófar agus go gcuirfear
chun cinn an Ghaeilge.

“Is é an phríomhacht atá romhainn sa Tuaisceart anois nó cinntiú go seasóidh Rialtas na
Breataine leis an gheallúint Acht Teanga iomlán-mhaoinithe agus ceartbhunaithe a thabhairt
isteach. Tá ár nAire Cultúir Ealaíona agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilin tiománta go gcoinneofar
leis an gheallúint sin agus straitéis Gaeilge a thabhairt chun chomh luath agus is féidir.

“Tá straitéis 20 bliain ag Sinn Féin don Ghaeilge. Oibreoimid go dícheallach chun é a
chuir i bhfeidhm agus chun moltaí an chomhchoiste Turasóireachta, Cultúir, Spórt, Pobail,
Comhionannais agus Gaeltachta a chuir i bhfeidhm.

“Caithfear na Gaelscoileanna a chosaint agus caithfear cuir in aghaidh céimeanna mar an t-árdú
chóimheasa dálta le muinteoir.

“Déardaoin seo chugainn beidh deis ag na Teachtaí Dála na hábhair seo a phlé go domhain i
ndíospóireacht spéisialta sa Dáil a dhaingnigh Sinn Féin.

“Tá cúram agus obair mhór agus thábhachtach romhainn uile go léir ar cás linn dul chun cinn na
Gaeilge.

Críoch

Connect with Sinn Féin