Sinn Féin - On Your Side

Ó Clochartaigh ag lorg cur chuige solúbtha i leith Scéimeanna Fostaíochta Pobail

3 June, 2011


D’áitigh an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ar an Aire Coimirce Sóisialaí Joan Burton sa Seanad inné, cur ina luí ar FÁS cur chuige níos solúbtha a úsáid in athuair maidir le fad rannpháirtíochta ar Scéimeanna Fostaíochta Pobail

Bhí an Seanadóir ag ardú na ceiste de bharr gearáin a bhí déanta leis le seachtain go bhfuil treoir tugtha ag FÁS do lucht riartha na scéimeanna seo an riail rannpháirtíochta trí bliana a chur i bhfeidhm go docht daingean feasta. Roimhe seo bhíodh díscréid áitiúil dhá úsáid le cheithre bliana nó níos faide a thabhairt do dhaoine ar na scéimeanna.

Ag labhairt dó leis an Aire, dúirt an Seanadóir as Gaillimh nach bhfuil mórán réasún ag baint leis an gcur chuige seo ag FÁS, i bhfianaise an tairbhe a bhíonn an pobal ag fáil as na hoibrithe seo le linn dóibh a bheith ar na scéimeanna - agus nuair nach bhfuil postanna le fáil dóibh ina gceantar féin nuair a chríochnaíonn siad.

Dar leis an gClochartach, ‘Níl blas céille leis seo. Cuirtear dream amháin ar an dól, a bhfuil taithí acu a bheith ag déanamh sár obair sa phobal chun dream eile a bhaint den chlár beo. B’fhearr go mór fada lena bhformhór fanacht ar an scéim, lá oibre a dhéanamh agus dul amach as an teach. Má chuirtear ar ais ar an dól iad is beag sábháíl a bheadh ag an státchiste dá bharr’.

‘Inniu thagair mo chomhghleacaí i Sinn Féin, an Seanadóir David Cullinane don ghéarchéim dífhostaíochta atá againn sa tír seo faoi láthair. Is í an aidhm atá leis na scéimeanna seo ná daoine a ullmhú chun dul amach ag obair, ach de bharr drochpholasaithe rialtais le blianta beaga anuas, is beag obair fhiúntach atá ar fáil dóibh, go háirithe sna ceantair scoite amach faoin dtuath .’

D’iarr sé ar an Aire treoir a thabhairt do FÁS cás eisceachtúil a dhéanamh do cheantair a aithnítear mar cheantair gearchéime fostaíochta, de réir treoirlínte na heagraíochta POBAL, chun cur chuige níos solúbtha a úsáid ó thaobh fad freastal ar na scéimeanna fostaíochta pobail.

Chuir an Seanadóir Ó Clochartaigh béim ina chuid díospóireachta leis an Aire chomh maith ar an gá di gníomhú maidir leis an gcruachás ina bhfuil siad siúd atá féinfhostaithe, ach nach bhfuil aon obair acu agus nach bhfuil ar an gclár beo. D’iarr se an aird ceanna orthu siúd a bhfuil gearradh siar mór ar a gcuid uaireanta oibre agus rátaí pá.

‘Fáiltím roimh fógra an Aire maidir leis an scéim ‘TUS’, ach iarraim uirthi an 10,000 áit breise a mhol Sinn Féín a chuirfí ar fail ar na Scéimeanna Fostaíochta Pobail, a chur sa gcóras láíthreach’, a deir an Seanadóir. ‘Ní amháin go mbainfeadh muintir Chonamara agus na Gaillimhe an-bhuntáíste as seo, ach bheadh fiúntas ann chomh maith ins an iarracht an geárchéim dífhostaíochta a shárú go náisiúnta’, a deir Ó Clochartaigh.

Connect with Sinn Féin