Sinn Féin - On Your Side

‘Níl suim ar bith ag an Rialtas i cearta Gaeilgeoirí’ – Ó Clochartaigh

8 July, 2011


‘Tá an Rialtais ag tabhairt droim láimhe do chearta Gaeilgeoirí arís, in aineoinn an plámás ar fad atá acu’, dar leis an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

Dhearbhaigh an Seanad inniu (Déardaoin) an Bille Um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011, a thabharfaidh cead don Rialtas diolúine ó Acht na Teangacha Oifigiúla i dtaca le h- aistriú reachtaíochta. De réir an bhille nua, is féidir reachtaíocht a fhoilsiú ar an idirlíon as Beárla, gan leagan Gaeilge a fhoilsiú ag an am céanna.

'De bharr gníomh seo an Rialtais, ní bheidh leagan Gaeilge ar fáil ag an am céanna leis an leagan Béarla. Tá an Rialtas ag deánamh sárú ar chearta Gaeilgeoirí na tíre’.
Dúirt an Seanadóir go bhfuil imní air go bhfuil an Bille seo mar an chéad céim i lagú Acht na dTeangacha Oifigiúla.

'Is mór an streachailt agus is mór an éacht a bhí ann Acht na dTeangacha Oifigiúla a bhaint amach, agus is céim chun cinn do Ghaeilgeoirí ar fud na tíre a bhí ann. Tá amhras orm go gcaillfear an céim chun cinn seo anois, agus go bhfuil sé d'intinn ag an Rialtas eisceachtaí eile ón Acht a lorg, agus cungú a dheánamh air.'

'Tá an rialtas tar éis a rá go dtacaíonn siad le cur chun cinn na Gaeilge agus le caomhnú na Gaeltachta. Is minic le h Airí, Seanadóirí agus Teachtaí de chuid páirtithe an Rialtais, béim a chur ar ‘bá’ atá acu don teanga. Ach, in aineoinn an plámás seo atá acu, vótáil Seanadóirí de chuid páirtithe an Rialtas leis an rialtas arís eile, ar nós caora beaga. Ní dhearna siad beart de réir a mbriathar.'

'Is eagóir eile i gcoinne an teanga é an cúlú seo ar chumhachtaí Acht na dTeangacha Oifigiúla, i measc go leor éagóra eile, ar nós an lagú atá déanta ar Údarás na Gaeltachta, coinníollacha níos déine atá curtha i bhfeidhm maidir le bhunú Gaelscoileanna agus doiléireacht agus moilleadóireacht ón Rialtas maidir leis an Straitéis 20 Bliain don Teanga a chur i bhfeidhm.’

Críoch

The government oblivious to the rights of Irish Language Community – Ó Clochartaigh

‘The rights of the Irish language community is once again being ignored by the government despite their lip service’, according to Senator Trevor Ó Clochartaigh.

The Seanad today passed the Civil Law (Miscellaneous Provisions) Bill 2011, which provides for a derogation from section 38 of the Official Languages Act, which related to the publishing of legislation in Irish. Under the new Bill, legislation can be published on the internet in English alone without an Irish version being provided simultaneously.

‘Due to the Governments actions, there will not be an Irish version published simultaneously to the English version. This is a breach of the rights of the Irish language community on the part of the government, according to Senator Ó Clochartaigh.

Senator Ó Clochartaigh expressed concern that this would be the beginning of a hollowing out of the Official Languages act.

'The 2003 Official Languages Act was hard fought and hard won, and represented a step forward for the rights of Gaeilgeoirí countrywide. I am concerned that these advances will now be lost, and that the government will seek to further hollow out, and seek exceptions to, the Official Languages act.

'It particularly worries me that this appears to be as a consequence of the IMF/ECB's desire to have certain pieces of legislation brought forward as a matter of urgency. Much to the government’s discredit, it appears that the rights of our International ‘masters’ puts the rights of the Irish people in the ha’penny place. '

‘The government have stated that they are committed to the promotion of Irish and to the protection of the Gaeltacht, and many Ministers and Ordinary TDs and Senators have been keen to emphasise their credentials as regards the language. However actions speak louder than words. '

'The hollowing out of the official languages act can be added to a growing list of offences against the language and the Irish speaking community, including its abject failure to implement the 20 years strategy, the more restrictive approach taken to setting up of Gaelscoileanna and the severe weakening of the Údarás.'

Connect with Sinn Féin