Sinn Féin - On Your Side

Cinneadh soiniciúil deánta ag an rialtas ó thaobh dáta an toghcháin – Ó Clochartaigh

27 July, 2011


Tá an rialtas tar éis cinneadh soiniciúil a ghlacadh agus iad tar éis beartú an toghcháin don uachtaránacht a rith ar Dhéardaoin in ionad ag an deireadh seachtaine. Sin de réir an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, a bhí ag tagairt sa Seanad inniu do na deacrachtaí a bheidh ag mic léinn vóta a chaitheamh ar Dhéardaoin.

“Is cinneadh soiniciúil é seo atá glactha ag an rialtas ó thaobh an dáta don toghchán. Tá fhios ag an saol is a mháthair nach n-oireann toghcháin i rith na seachtaine do mhic léinn. Tá sé ráite ag Aontas na Mac Léinn in Éirinn (USI) go rialta go bhfuil gá go mbeadh toghcháin ar siúl ag an deireadh seachtaine, le go mbeadh formhór na mac léinn in ann vóta a chaitheamh.

“Is léir go bhfuil fonn ar an rialtas seo freisin, nach mbeadh mic léinn ábalta vóta a chaitheamh, mar go bhfuil eagla orthu nach gcaithfidh siad a vótaí le iarrthóirí na bunaíochta ab fhearr leis an rialtas. Is dearcadh soiniciúil atá ansin, agus ba chóir go mbeadh náire orthu”, dar le Seanadóir Shinn Féin.

“Tá sé fíor thábhachtach go mbeadh an méid is mó saoránaigh gur féidir in ann a vótaí a chaitheamh, dar leis agus go ndeánfadh an rialtas pé rud gur féidir leo a dheánamh chun cuidiú le saoránaigh na tíre seo chun vóta a chaitheamh.

“Tá Sinn Féin tar éis go leor moltaí a dhéanamh chun líon na ndaoine a chaitheann vóta a mhéadú”, a deir Ó Clochartaigh. 'Ina measc, táimid ag moladh go gcuirfí Coimisiún Neamhspleách ar bun a bheadh freagrach as oideachas a chur ar thoghthóirí, clárúchán uathoibríoch a chur i bhfeidhm a bhainfeadh úsáid as uimhreacha PPS chun mí-úsáid a sheachaint, agus go rithfear toghcháin le linn an deireadh seachtaine.

“Níl aon chúis don rialtas gan ár gcuid moltaí a thógáil san áireamh, go mór, mhór ó thaobh toghcháin ag an deireadh seachtaine; is rud é a bheadh an rialtas in ann deánamh gan stró, gan costas breise, ach níl fonn orthu ar chuinsí polaitiúla agus is mór an buille é sin do mhic léinn na tíre se”, dar leis an Seanadóir as Gaillimh Thiar.

Connect with Sinn Féin