Sinn Féin - On Your Side

Ó Clochartaigh ag lorg breis tacaíochta do thaisteal tuaithe

16 September, 2011


Cháin an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh an gearradh siaratá déanta ag an Rialtas ar an bhuiséad don Chlár Taisteal Tuaithe, le linn diospóireachta sa Seanad an tseachtain seo. Tá an bhuiséad gearrtha ó €11m go €10.6 milliún i mbliana. ‘Is ionann sin agus leath an méid a d’íoc sibh mar phinsean iar Státseirbhíseach Sinsearach le déanai’, a dúirt se leis an Aire Stáit Alan Kelly, a bhfuil na cúraimí seo air. ‘Ná habair liom, mar sin nach bhfuil an t-airgead agaibh chun cur leis an gclár seo’.

Mhol an Clochartach don Aire go dtógfaí cur chuige i bhfad níos comhtháite maidir le taisteal tuaithe chomh maith. ‘Caithfear cinntiú go bhfuil seirbhísí bus, traenach agus eile ag obair as lámha a chéile. Caithfear seirbhísí a chur ar fáil ag na hamanna a fheileann don phobal agus freastal ar na ceantair éagsúla tuaithe’, deir sé. ‘Ní mhór go mbeadh táillí réasúnta dhá ghearradh chomh maith chun daoine a spreagadh le seirbhísí poiblí a úsáid. Tá gearradh siar déanta ar iompar laistigh den HSE, iompar scoile agus seirbhísí Bus Éireann i gceantair tuaithe le roinnt blianta anuas agus caithfear an chúlú seo a stopadh’.

Bhí an Seanadóir ar bhord an Chlár Taisteal Tuaithe, ‘Bealach’ i gConamara, ar feadh roinnt blianta chomh maith agus dúirt sé leis an Aire nach raibh aon airgead dhá chuir amú ar riaracháin ann – go raibh an coras an-éífeachtach. ‘Bhí an tAire ag ra go mbeadh gá tuilleadh ciorruithe a dhéanamh sa chlár ar chúrsaí riaracháin, dúirt me leis go raibh suil agam gur ag barr an chóras a tharlódh sin agus ní ag leibhéal áitiuil na seirbhísí’, a deir an Seanadóir.

Tharraing sé áird ar na riachtanais infreastruchtúr atá san Iarthar chomh maith ar nós cuarbhóthar na Gaillimhe agus bóthar nua siar go Conamara, uasghradú an N59, bealach Iarnród an Iarthar, an debhealach ó Dhoire go Port Láirge agus inmharthanacht Aerfort na Gaillimhe. ‘Tá muid i bhfad taobh thiar san Iarthar o thaobh infheistíocht san réimse seo’, a deir Ó Clochartaigh, ‘agus caithfidh an Rialtas seo sin a chuir ina cheart’, dar leis.

Connect with Sinn Féin