Sinn Féin - On Your Side

Imní ar Ó Clochartaigh faoi ráflaí i leith postanna Aviva

21 September, 2011


Ní mór don rialtas tréan iarracht a dheánamh an méid is mó postanna gur féidir a choinneáil in oifigí Aviva i nGaillimh agus ar fud na tire.
Agus é ag caint ar ráflaí go gcaillfear tuarim is 500 post mar thoradh ar athbhreithniú ar ghníomhaíochtaí domhanda Aviva, dúirt an Clochartach;
‘‘Is ábhar imní iad na ráflaí go bhfuil postanna d'ardluach in oifigí Aviva i nGaillimh agus ar fud na tire i mbaol. Is tréimhse deacair é seo do na hoibrithe agus a dteaghlaigh agus téann mo chroí amach dóibh.’’
Dúirt sé freisin;
‘‘Ní mór don rialtas, an IDA, agus eagraíochtaí fiontar eile gach ar féídir leo a dhéanamh chun na postanna seo a chaomhnú.’’
‘’D’iarrfainn ar Aviva chomh maith an chaighdeán ard de na hoibrithe atá ag obair san earnáil airgeadais in Éireann, in éineacht le na buntáistí uile a bhaineann le gnó a dhéanamh I nGaillimh agus in Éireann a thógáil san áireamh in aon chinneadh a thógann siad.’’

Connect with Sinn Féin