Sinn Féin - On Your Side

Lá Eorpach na dTeangacha

26 September, 2011 - by Martina Anderson MEP


Ar Lá Eorpach na dTeangacha labhair an feisire eorpach Bairbre de Brún faoi thábhacht an ilteangachas. Spéis i dteangacha is i bhfoghlaim teangacha a chur chun cinn i ndaoine fásta is i bpáistí, is aidhm don lá seo.

Agus í i bParlaimint na hEorpa i Strasbourg na Fraince, dúirt Iníon de Brún:

"Tá mé thar a bheith sásta bheith páirteach inniu agus Lá Eorpach na dTeangacha á chéiliúradh againn. Is pléisiúir dom bheith in ann an Ghaeilge a labhairt i bParlaimint na hEorpa agus a fhios agam go bhfuil gach rud a deirim á aistriú go comhuaineach i 22 teangacha eile.  Is pléisiúir dom chomh maith éisteacht le réimse leathan nuatheangacha eorpacha ar bhonn laethúil.

"Tacaím go láidir le cearta teanga in éirinn agus ag leibhéal AE. Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun comhghairdeas a dhéanamh le Gaeil ó thuaidh agus 5 bliain de Raidió Fáilte, 20 bliain de Choláiste Feirste agus 40 bliain de bhunscoil Phobal Feirste á chéiliúradh. Ba mhaith liom forbairt iontach úr Cultúrlainne i mBéal Feirste a mholadh fosta.

"Tá súil agam go gcuirfidh an AE leis an méid atá déanta go dtí seo faoi ilteangachas a chur chun cinn.  Tá súil agam nach fada an lá go mbeidh cead ag Bascaigh, Catalóinigh agus muintir na Breataine Bige in an gnó a dhéanamh le hinstitúidí an AE ina dteanga féin."

Connect with Sinn Féin