Sinn Féin - On Your Side

de Brún calls on EU to grasp opportunity for peace

25 October, 2011 - by Martina Anderson MEP


de Brún calls on EU to grasp opportunity for peace

Sinn Féin MEP Bairbre de Brún called on the European Parliament to grasp the opportunity for peace in the Basque Country following the public declaration of the definitive cessation of armed action by ETA.

The full text of Ms de Brúns speech is as follows:

"On 17th October, an important international conference took place in the Basque Country in which the participants, including Kofi Annan, Gerry Adams, Bertie Ahern and Gro Harlem Bruntland, called on ETA make a public declaration of the definitive cessation of all armed action and to request talks with the governments of Spain and France to address exclusively the consequences of the conflict.

"On 20th October, ETA did precisely this.

"The European Parliament should welcome and encourage this positive development.

"The international conference in the Basque Country also called on the governments of Spain and France to welcome such a statement and agree to talks to deal with the consequences of the conflict. I hope that they will do so.

"I also hope that people in the Basque country will have the right to vote for candidates and political parties of their choice.

"The onus is on all political leaders and others to grasp this opportunity." ENDS

"Ar 17 Deireadh Fómhair, tharla comhdháil thábhachtach idirnáisiúnta i dTír na mBascach inar iarr na rannpháirtithe, Kofi Annan, Gerry Adams, Bertie Ahern agus Gro Harlem Bruntland ina measc, ar ÉITE chun fógairt phoiblí a thabhairt go gcuirfear deireadh deifnídeach le gach gníomh armtha agus chun cainteanna a iarraidh le rialtais na Spáinne agus na Fraince le tabhairt faoi iarmhairtí na coimhlinte amháin.

"Ar 20 Deireadh Fómhair, ba é sin go díreach an rud a rinne ÉITE.

"Is é an t-idirphlé an dúshraith ar a dtógfaí aon dul chun cinn. Agus tá sé ríthábhachtach go cruthófar na coinníollacha inar féidir le hidirphlé tarlú.

"Ba chóir do bParlaimint na hEorpa, fáilte a chur roimh an fhorbairt dhearfach seo agus í a spreagadh.

"D'iarr an chomhdháil idirnáisiúnta i dTír na mBascach ar na rialtais sa Spáinn agus sa Fhrainc chomh maith fáilte a chur roimh a leithéid de ráiteas agus aontú ar chainteanna chun déileáil le hiarmhairtí na coimhlinte. Tá súil agam go ndéanfaidh siad mar a iarradh orthu.

"Tá súil agam chomh maith go mbeidh an ceart ag muintir Thír na mBascach chun vótáil d’iarrthóirí agus do pháirtithe polaitiúla dá rogha féin.

"Tá an fhreagracht ar gach ceannaire polaitiúil agus ar dhaoine eile chun an deis seo a thapú." CRIOCH

Connect with Sinn Féin