Sinn Féin - On Your Side

Is buiséid frith fostaíocht agus mí cothrom é seo – Tóibín

5 December, 2011


Tá ísliú ceithre chéad seachtó cúig (€475) míle Euro ar caiteachas na Roinne Coimirce Sóisialaí.

Tá an gearradh siar ar shochar linbh don tríú agus ceathrú leanbh, ag teacht salach ar gealltanais An Lucht Oibre dar leis an Teachta Peadar Tóibín.

Dúirt an Teachta:

“Tá buille tubaisteach in ann do chúrsaí sláinte sa tír seo. Tá gearradh siar €543m ar an gcóras sláinte.

“Beidh titim 2% ar chaiteachas na Roinne Oideachais, roimhe seo bhí caiteachas na tíre seo faoi mheán an OECD. Agus anois tá sé ag dul in olcas. Beidh ardú €250 ar tháille sna coláiste tríú leibhéil.

“Ta gearradh siar sé sheachtain ar shochar breosla - laghdú 20%.

“Beidh €34 milliún sciobtha ón Roinn Post Fiontar agus Nuálaíochta thar 3 bliaina.

“Aréir dúirt an Taoiseach nach raibh muintir na tíre ciontacht as an gcúlú eacnamaíochta. Ach is cuma dar leis mar beidh mar daoine neamhchiontacha ag íoc as gach rud.

“Inniu in ainneoin gealltanais toghcháin a rinne an Lucht Oibre and Fine Gael deich mí ó shin beidh polasaí Fhianna Fáil á gcur i bhfeidhm ag an rialtas.

“Dúirt an rialtas go bhfuil cúrsaí fostaíocht chun tosaigh. Bhuel breathnaigh ar an méid airgid breise atá curtha isteach i gcúrsaí fostaíochta? Níl faic ach íslú le feiceáil sna figiúirí eisithe, agus tá na billiúin á gcur isteach sna bainc. Tá sé soléir nach bhfuil fostaíocht chun tosaigh in aigne an rialtais.

“Níl breis airgid curtha isteach i gcúrsaí fostaíochta sa bhuiséid seo. Aon sonraí atá curtha isteach acu tá sé fógartha cheanna ag an rialtas. Tóg mar shampla an Temporary Partial Credit Guarantee Scheme. Is é seo an tríú am atá sé fógartha ag an rialtas, sa clár rialtais agus i mí Samhain. Níl faic déanta fós.”

Connect with Sinn Féin