Sinn Féin - On Your Side

Lucht Oibre agus Fine Gael sásta glacadh le riail déine diúltacha

9 December, 2011


De bharr an comhaontú ata déanta ag Enda Kenny caithfidh gach tír riail nua a chuir isteach sa bhunreacht nó i gnáth reachtaíocht. Agus is riail déine atá i gceist. Sa todhchaí beidh an Aontas Eorpach i mbun faireachas ar an tír seo. Beidh cúirt Eorpach in ann pionós a thabhairt duinne mar thír múna ngéillfimid dóibh ar chúrsaí ar tír fhéin.

Is córas uafásach é seo. Níl sé a dhóthain solúbtha. Ní bheidh se dírithe ar riachtanais an gheilleagar Éireannach ar chor ar bith. Beidh sé dírithe ar riachtanais geilleagair na Gearmáine agus na Fraince.
Is cúlú ar dhaonlathas é seo freisin. Ní bheidh muidne mar dhaoine in ann ár gcuid polasaithe féin a chruthú as seo amach.

Freisin beidh Éirinn faoi glas I riail déine. Tá siad ag iarradh polasaí déine a chuir isteach in ár mbunreacht. Cosnóidh an riail seo poist, ísleoidh an riail déine seo rátaí fáis fadtéarmacha. Bheadh sé mar bhac ar fhás ár gcuid geilleagar.

Agus sa bhreis ar seo tá seans mór ann go bhfaighidh an tír seo pionós. Ta sé dochreidte go bhfuil aon rialtas Éireannach sásta ceannas ar geilleagar a scaoileadh chun siúil. Freisin tá sé dochreidte go bhfuil an Lucht Oibre sásta glacadh leis an riail déine seo.

Níl aon chinneadh déanta fós ar an balla tine, an EFSF nó ar obair Bhanc Ceannais na hEorpa, príomh fáth an cruinniú. Tá an rialtas ag iarradh an togra seo a thógaint isteach gan reifreann mar go bhfuil a fhios acu go mbeidh móramh na tire seo ina aghaidh. Ní mór don rialtas éisteacht le guth an phobail ar an ábhar tábhachtach seo.

Connect with Sinn Féin