Sinn Féin - On Your Side

Government is training teachers for export – Ó Clochartaigh

8 March, 2012


“The government is preparing Teachers for export” according to Sinn Féin Senator, Trevor Ó Clochartaigh. Speaking in the Seanad today, the Senator from Galway West stated that the conditions facing newly qualified teachers entering the system are unfair and inequitable and that the state is letting the millions of euros invested in their training to go to waste as most of the teachers will be forced to emigrate in order to find gainful employment.

The Sinn Féin Senator organised a briefing in the Houses of the Oireachtas on Wednesday with the INTO and the Newly Qualified Teachers Action group which represents thousands of student teachers from the four major teacher training colleges in the State. The speakers outlined that many of them will be working close to minimum wage levels if the new salaries regime proposed by the Education Minister comes in to effect. They would be working for €419 per week as newly qualified teachers, which they claim is unreasonable, and unfair.

Senator Ó Clochartaigh said:

“Many of these Student Teachers are planning to emigrate. Many of them are mature students, have a great deal of others qualifications, responsibilities and a good deal of experience. They simply cannot manage on what they are being offered. Teaching work is available abroad, offering salaries of up to €120,000 per annum. The government expects these highly qualified graduates to work for €24,000 per annum and they are not in a position to do so. This will also create inequalities within schools as well, as these graduates will be expected to do the same work as those on much more favourable conditions. This will undoubtedly lead to frustration and disenchantment with a knock on effect on the standard of teaching.

“The government says that education is an essential tool for economic recovery, but they are damaging that possibility with policies like this which undermine the work of the sector. TDs and Senators from all political groupings were at the briefing, and they all agreed that there is a clear need for a review of the proposals. We in Sinn Féin will be seeking a debate on this matter and will be bringing forward legislation to reverse these changes. We hope that other elected representatives will support us in that regard.”


Tá an Rialtas ag traenáil múinteoirí le heaspórtáil – Ó Clochartaigh

‘Tá an Rialtas seo ag ullmhú múinteoirí le heaspórtáil’, a deir Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh. Ag labhairt do sa Seanad inniú dúirt sé go bhfuil na hathruithe ar choinníollacha oibre atá beartaithe do mhúinteoirí nua a thagann isteach sa chóras míchothrom agus éagórach agus go bhfuil na milliúin d’infheistíocht stáit dhá chur amú mar go mbeidh air formhór na n-oidí seo dul ar imirce le fostíocht fiúntach a fháil.

D’eagraigh Seanadóir Shinn Féin cur i láthair i dTithe an Oireachtais ar an gCéadaoin ón INTO agus Grúpa Gníomhaíochta na nOidí Nua Cháilithe, a dhéanann ionadaíocht ar na mílte ábhar oidí ó cheithre choláiste ullmhúchán sa Stát. Chuir na hurlabhraithe in iúl go mbeidh cuid acu ag obair ag beagmach an íosphá náisiúnta má chuirtear an réimeas nua tuarastail atá molta ag an Aire Oideachais i bhfeidhm. Dúirt siad go mbeadh orthu oibriú ar €419 sa tseachtain mar mhúinteoirí nua-cháilithe agus go bhfuil sé seo miréasúnta agus mífhaireáilte.

“Ta cuid mhaith de na hábhar oidí seo ag pleanáil dul thar lear. Is mic léinn aibí cuid mhaith acu a bhfuil taithí, cáilíochtaí agus dualgaisí go leor eile acu. Ní féidir leo maireachtáil ar an méid atá dhá thairiscint. Tá obair múinteoireachta ar fáil thar sáile agus suas le €120,000 sa bhliain mar thuarastal’, deir an Seanadóir. ‘Tá an Rialtas anseo ag iarraidh ar na daoine ardchumais seo oibriú ar €24,000 sa bhliain agus ní féidir leo sin a dhéanamh. Cruthóidh seo éagcothromaíocht mór sna scoileanna chomh maith, mar go mbeifear ag iarraidh ar na daoine seo an obair céanna a dhéanamh lena gcomhleacaithe a bhfuil coinníollacha i bhfad níos fábharaí acu. Cruthóidh seo míshuaimhneas mór agus titifdh an caighdeán teagaisc dá bharr”, a deir Ó Clochartaigh.

“Deireann an Rialtas gurb i an oideachas ceann de na huirlisí is fearr atá againn le teacht amach as an ngéarchéim eacnamaíochta ach cuireann siad sin i mbaol le polasaithe den chineál seo a bhaineann an bonn den tionscal. Bhí Teachtaí agus Seanadoirí ag an gcur i láthair as gach grúpa polaitiúil agus d’aontaigh siad ar fad gur gá athbhreithniú a dhéanamh ar na moltaí seo. Beidh Sinn Féin ag féachaint le díospóireachtaí faoi leith agus bille a rith chun na hathruithe seo a chur ar ceal agus tá súil againn go dtacóidh na hionadaithe tofa eile ar fad linn sa chás seo”, a deir an Seanadóir.

Críoch

Connect with Sinn Féin