Sinn Féin - On Your Side

Galway senator calls on Minister for Finance to reduce the cost of fuel

23 March, 2012


“The Finance Minister must reduce the tax rate the government takes on every litre of fuel in order to sustain employment and to promote growth in the economy”, according to Sinn Féin Senator, Trevor Ó Clochartaigh.
The senator was speaking during the course of the debate on the Finance Bill in the Seanad yesterday.
He told Minister Noonan, that there was no sense in raising tax on petrol and diesel at the current time, as it was putting pressure on transport companies and on rural communities, and encouraging transport companies to buy their fuel abroad, with the result that the government loses out on revenue.
“Despite the plethora of advisors that accompanied the minister to the Seanad, he wasn’t able to tell the house the percentage of the price of a litre of diesel is paid to the state in the form of duties and taxes. I think that is incredible”
“He did however confirm that there has been a fall of six per cent in income from this source. His government party colleagues have been vocal in the Seanad in recent weeks, about the need to tackle the excessively high price of fuel, but not one of them raised this matter during the course of this particular debate. Some commentators have estimated that some 80% of the cost of a litre of fuel goes toward the state, but the minister wasn’t able to clarify this for us. If this is in fact the case, we should reduce this in order to support those in the transport business, and indeed the public at large.”
ends

“This is equivalent to taking an additional tax out of people’s pockets. It is an unequal tax, which takes no account of the person total income. It reduces consumer spending, which has knock-on negative effects on economic activity. It has been said by some in the Transport industry, that some 1,000 employers have gone out of business in recent times on account of the excessively high price of fuel, and that many others are buying diesel on mainland Europe, instead of here.”

“This rate of tax for fuel is anti-business, anti-competition, and anti-rural communities, and the Minister needs to review the rates.”

Caithfidh an tAire Airgeadais cáin bhreosla a laghdú - Ó Clochartaigh

'Caithfidh an tAire Airgeadais gearradh siar ar an sciar cánach a thógann an Rialtas ar chuile lítear breosla a dhíoltar chun postanna a choinneáil agus borradh a chuir faoin ngeilleagar', dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Bhí sé ag labhairt le linn díospóireachta sa Seanad ar an mBille Airgeadais. Dúirt sé leis an Aire Noonan nach raibh ciall ar bith a bheith ag ardú cáin ar pheitreal agus díosal faoi láthair mar go bhfuil seo ag cur brú breise ar chomhlachtaí iompar, ar mhuintir na tuaithe, ag díbirt daoine chun breosla a cheannach thar lear agus an Rialtas ag cailleadh ioncam riachtanach ó thaobh cánach de.

'Cé go raibh slua mór de chomhairleoirí i gcuideachta an Aire sa Seanad, ní raibh sé in ann insint dúinn cén ceatadán de lítear díosal a íoctar leis an Stát i bhfoirm dleacht agus cáin. Tá sé sin dochreidte', a deir Ó Clochartaigh.

'Dheimhnigh sé go bhfuil titim 6% ar ioncam ó na foinsí seo faoi láthair áfach. Ta comhleacaithe leis i bpáirtithe an Rialtais ag pocléimnigh sa Seanad le coicíos anuas ag rá go gcaithfear dul in ngleic leis an bpraghas ard ar bhreosla ach níor labhair oiread agus duine amháin acu sin faoin ábhar le linn na diospóireachta seo. Tá sé ráite ag cuid acu go dtéann suas le 80% de chostas lítear breosla chuig an Stát ach ní raibh an tAire ábalta sin a shoiléiríú duinn. Má tá, ba chóir dó an méid sin a laghdú le tacú le lucht iompar agus an pobal tré chéile.'

'Is ionann seo agus cáin bhreise a bhaint as pócaí daoine, Is cáin éagcothrom é, nach dtógann ioncam iomlán an duine san áireamh. Laghdaíonn sé an caiteachas tomhaltóra agus bíonn impleachtaí diúltacha aige seo ar an eacnamaíocht. Tá sé ráite ag ionadaithe lucht iompar go bhfuil suas le 1,000 gnó imithe as feidhm le tamall de bharr costas ard breosla agus go bhfuil cuid mhaith eile ag ceannacht díosal ar an mór Roinn seachas sa mbaile.'

'Tá ráta an cháin seo frith-ghnó, frith chomórtais agus frith tuaithe agus ba chóir don Aire athbhreithniú a dhéanamh ar', a deir Ó

Connect with Sinn Féin