Sinn Féin - On Your Side

Cuireann an tSeanadóir Kathryn Reilly fáilte roimh fheachtas de chuid Óige Phoblachtach le cur in aghaidh óg-dhífhostaíochta agus eisimirce

2 July, 2012


Tá fearadh na fáilte curtha roimh sheoladh an fheachtais “Post ar bith, Todhchaí ar bith, Seans ar bith!” de chuid Óige Phoblachtach Shinn Féin ag  an tSeanadóir Kathryn Reilly.

Seolfar an feachtas seo ar an gcéad lá de mhí Iúil agus cuirfear ar bun é fud fad an oileáin sna seachtainí atá amach romhainn. Agus an feachtas á chur ar aghaidh, beidh Sinn Féin ag tairiscint a rogha féin de pholasaithe le cur in éadan bheartais déine an Aontais Eorpaigh.

“Molaim Óige Phoblachtach as ucht an feachtas seo a sheoladh” arsa an tSeanadóir Kathryn Reilly le déanaí. “Aimsir thar a bheith deacair is ea í le bheith i d’ógánach in Éirinn an lae inniu. Tá sé ráite, fiú, gurb í seo an chéad uair ón Dara Cogadh Domhanda go mbeidh cúrsaí níos measa don ghlúin óg Eorpach atá ag teacht aníos i gcomparáid lena dtuismitheoirí. Is inghlactha é an riocht seo dar le hÓige Phoblachtach agus tá muid ag cur an fheachtais seo ar bun dá bharr ionas gur féidir linn dul i bhfeidhm ar pholasaí rialtais ó thuaidh agus ó theas chun tosaíochtaí na hÓige a chur ar an mbord go fírinneach.

“Faoin tráth seo, tá 30% d’aos óg na hÉireann ina ndaoine dí-fhostaithe agus tá a fhios ag an saol gurb i bhfad níos airde é an fíor-fhigiúr nuair a chuimhníonn muid  ar na céadta a bhfuil aghaidh tugtha acu ar an mbád bán chun na hAstráile agus Ceanada. Chuir tuairim is 70,000 duine óg an t-Ardteistiméireacht chun críche le déanaí – sin líon na ndaoine a rachaidh ar an gcoigríoch i mbliana

“Fírinne an scéil is ea é sin d’óige na hÉireann sa lá atá inniu ann agus ba ea mar gheall ar an méid úd gur shocraigh Óige Phoblachtach an feachtas seo a sheoladh ar bhonn uile-Éireann. Beidh léirsithe sráide, plé ar-líne, scaipeadh bileoga agus neart eile i gceist leis an bhfeachtas a phoibliú mar aon le moltaí fiúntacha ó Shinn Féin ag moladh athraithe suntasach i dtaca leis an gcur chuige beartais a ghlactar maidir le dí-fhostaíocht agus eisimirce i measc na n-óg. Ba mhian liom gach rath a ghuí ar Óige Phoblachtach leis an bhfeachtas agus iarraim ar gach aon ógánach agus déagóir páirt ghníomhach a ghlacadh linn chun an fhóid a sheasamh ar son chearta na hÓige.”

Connect with Sinn Féin