Sinn Féin - On Your Side

Ba chóir ollbhrabach an BSL a úsaid le cabhrú le teaghlaigh ar baineadh soláthar doibh – Ó Clochartaigh

13 March, 2013


Tá iarrtha ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ar an mBord Soláthar Leictreachais an brabach ollmhór atá fógraithe acu inné a úsáid leis an mbrú a bhaint de ghnath chustaiméirí, seachas le cur i dtreo tuarastail ollmhóra d'ardfheidhmeannaigh san BSL.

Ag labhairt do ar an Riar Gnó sa Seanad inniu, luaigh Seanadóir Ghaillimh Thiar go bhfuil leibhéil arda dícheangail gáis agus leictreachais sa tír seo faoi láthair.

Tuairiscitear gur ardaigh brabach réamh chánach an BSL chuig €327.6 million i 2012, suas ó €78.8 milliún, gan íocaíocht faoi leith de €161.2 million a thógáil san áireamh, a d'eascair as eirí as deonach 528 fostaí a san ngrúpa i mbliana.

“Ba mhaith liom aird a tharraingt ar fhigiúir a d'fhoilsigh an Coimisiún um Rialú Fuinneamh, a léiríonn gur gearradh soláthar leictreachais do 12,854 teaghlach sa chéad trí ráithe de 2012, sa bhreis ar an 17,800 custaiméir ar gearradh seirbhís chucu i 2011. Gearradh seirbhís gáís ar 2,479 custaiméir baile idir mí Iúil agus Meán Fómhair anuraidh chomh maith.

“Le dhá bhliain anuas, d'ardaigh táillí gáís agus leictreachais 30% ar an meán, le breis ardiathe dhá thuar roimh deireadh na bliana. Tá gnáth dhaoine ag strachailt ar bhonn laethúil de bharr cailleadh poist, laghdaithe tuarastail, cánacha breise dóibh siúd nach bhfuil in acmhainn iad a íoc agus tá siad dhá dícheangail gan aon locht orthu féin.

“Tá mé ag ardú na ceiste inniu mar go bhfeiceann muid go bhfuil brabach ollmhór dhá thuilleadh ag an BSL faoi láthair. D'ardaigh ioncam s'acu chuig €3.26 billiún in 2012, suas ó €2.91billiún an bhliain roimhe.

“Cé go bhfailtítear roimh brabúlacht an BSL go ginearálta, caithfear féachaint ar na himpleachtaí i gcomthéacs táíllí ardaithe do ghnáth shaoránaithe agus an fíor chostas do na daoine seo. Tá sé suntasach chomh maith go dhúirt ceannaire Fhine Gael sa Seanad, Maurice Cummins, mar fhreagra ar mo cheist 'go gcaithfídh an Rialaitheoir Fuinneamh a choinsias féin a scrúdú maidir leis na hardaithe táillí a cheadaigh sé', ráiteas a théann cuid den bhealach maidir leis an imní atá léirithe agam féin.

“Tá praghasanna gáis imithe suas níos mó ná 30% agus leictreachais níos mó ná 20% le bliain anuas, rud a fhágann go bhféadfadh billi custaiméirí a bheith suas le €427 níos mó na mar a bhíodar i 2011. Tá sé ráite sna meáin go bhfuil táillí leictreachais na tire seo thart ar 40% ós cionn an meán Eorpach chomh maith.

“Tá dícheangail ag tarlú go forleathan agus cé go bhfuiltear ag maíomh nach bhfuil Leictreachais Éireann chomh géar le soláthróirí eile sa mhargadh tá an leibhéal fós an-ard ag am nach bhfuil d'acmhainn ag cuid mhaith teaghlaigh na billi a íoc. Ag an am céanna feiceann muid an Rialtas ag ceadú tuarastail ollmhóra sé fhigiuir d'ardfheidhmeannaigh sa BSL.

“Chonaic muid ciorruithe sa bhuiséad deiridh ar na liúntais leictreachais & breosla agus creidim go bhfuil cuid mhaith teaghlaigh i mbaol bochtaineacht breosla mar gheall ar tháíllí arda.

“Ba chóir an brabach seo a úsáíi le deimhniú go n-íslítear taíllí, go laghdaítear líon na ndícheangail agus go n-iompaítear ar ais na ciorruithe liúntais, seachais a bheith dhá chuir i dtreo tuarastail de bhoiceanna móra san BSL.”

Críoch

Connect with Sinn Féin