Sinn Féin - On Your Side

An Teanga - Liadh ni Riada

13 April, 2013


Tá Sinn Féin ag tacú le cearta ár dteanga dhúchais agus táimid tiomanta chun an Ghaeltacht a chosaint, a chaomhnú agus a chur chun cinn.

A chairde Gael agus a dhaoine uaisle, tá Sinn Féin tiomanta chun an Ghaoluinn a shlánú agus a fhorbairt go Náisiúnta. Is é seo ceann de phríomh chuspóirí ár bpáirtí agus táimse, mar Oifigeach Náisiúnta Gaeilge mar aon le daoine eile i Sinn Féin ag obair go dícheallach ar bhonn laethúil ar an chuspóir sin. 

Faoi láthair, tá an Rialtas reatha seo ag déanamh scrios ar an Ghaeilge agus ar an Ghaeltacht, Tá an Straitéis 20 bliain don Teanga caite ina phraiseach acu, Tá an daonlathas bainte amach as Bord Údarás na Gaeltachta acu, tá ísliú céime tugtha do Oifig an gCoimisinéire Teanga, tá srian mór á chuir ar oideachas tré Ghaeilge, tá an Comhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscoileanna i mbaol.  Ní leor an pacáiste tacaíochta teaghlaigh atá Roinn na Gaeltachta a chur ar fáil, tá ciorraithe ar bhuiséad Radio na Gaeltachta, is le déanaí a cuireadh glais-láimhe ar dhuine a bhí ag iarraidh á theanga dhúchais a labhairt – leannán an liosta do-chreidte seo ar aghaidh agus ar aghaidh… 

Tá Sinn Féin ag tacú le cearta ár dteanga dhúchais agus táimid tiomanta chun an Ghaeltacht a chosaint, a chaomhnú agus a chur chun cinn.  Is as ár dteanga dhúchais a d’fhás ár gcultúr, ár litríocht, ár gceol, na healaíne go léir: is í ár n-oidhreacht, ár stair agus ár bhféiniúlacht í an Ghaeilge. 

Tá sé mar phrióireacht ag Sinn Féin go mbeadh córas oideachais againn a láidraíonn agus a thacaíonn le forbairt agus fás na Gaoluinne agus tá an t-am tagtha chun gníomhaíocht teanga a chuir i bhfeidhm go Náisiúnta.     

Tá sé in am an Acht Teanga a bhí mar pháirt de Chomhaontú Aoine an Chéasta a chuir i bhfeidhm agus na cearta teanga cothrom a chinntiú dár gcomhleacaithe agus ár gcairde ó Thuaidh.  Tá Líofa ag forbairt agus líon na bhfoghlaimeoirí Gaeilge ag fás go láidir.  Is léir uaidh an éileamh atá ar oideachas tré mheán na Gaeilge san Tuaisceart go bhfuil géar ghá leis an ghealltanas a tugadh i gComhaontú Chill Rimhinn i nDeireadh Fómhair 2006 a chomhlíonadh láithreach. 

Tá I bhfad níos mó i gceist le Gaeilge ná modh cumarsáide amháin, is seod luachmhar í.  Táimid preamhaithe léi, tugann sí cosaint dúinn, tugann sí féiniúlacht dúinn,  mar dhaoine – míníonn sí sinn,  ach chun an teanga Ghaeilge a shlánú – caithfidh go mbeidh sí a húsáid mar ghnáth mhodh cumarsáide go laethúil; - mar a déartar  “Beatha Teanga í a labhairt

Language has no borders, it can unite us, it can define us and give voice to  our unique Irish cultural identity within a global context.

We are the caretakers of our language agus tá  Sinn Féin anseo le brú a choimeád ar an Rialtas chun a ndualgaisí maidir leis an Ghaeilge a chomhlíonadh – caithfear a chinntiú go mbeidh sí faoi bhláth do na glúinte amach romhainn.

Connect with Sinn Féin