Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh Coveney gniomhú láithreach le fodar a fháil tríd calafoirt na Fraince - Sinn Féin

16 May, 2013


Tá Sinn Féin ag impí ar an Aire Talmhaíochta, Simon Coveney, dul chun cainte lena chomhleacaí sa Fhrainc chun fodar atá le teacht go hÉireann a fháil tríd calafoirt na Fraince. Deir urlabhraithe talmhaíochta an pháirtí, Martin Ferris TD agus an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh go n-ardóidh siad an t-ábhar sa Dáil agus Seanad ar maidin arís, tar éis d’ionadaithe ó na heagrais feirmeoireachta an bac ag calafoirt na Fraince a chuir ar a súile dóibh.

“Dar leis na hurlabhraithe talmhaíochta a bhí i dteagmháil linn, tá suas le 3200 carn fhéir ag suí ag na duganna ag fanacht ar lochtú, ach tá oibrithe sa Fhrainc ag diúltú iad a lódáil. Níl ach cheithre choiméadán le cur ar loingis atá le teacht go hÉireann agus ní bheidh iontu sin ach 120 carn fhéir”, a deir Ferris. “Ní leor sin le freastal ar an éileamh ollmhór atá ann faoi láthair.

“Caithfidh an tAire a ról reatha mar Chathaoirleach ar Chomhairle na nAirí a úsáid le cur ina luí ar údaráis na Fraince comhoibriú chun an beatha beithíoch riachtanach seo a chuir go hÉireann gan a thuilleadh moille, le cuidiú le feirmeoirí anseo déileáil leis an ngéarchéim reatha.

“Tá frustrachas ollmhór ar fheirmeoirí na Gaillimhe nach féidir leo gréim a fháil ar an mbeatha beithíoch thábhachtach seo”, dar le Ó Clochartaigh. “Ní féidir leo meabhar ar bith a fháil ach an oiread, nach bhfuil an tAire ag déanamh níos mó ag leibhéal na hEorpa le h-íocaíochtaí a thabhairt chun cinn le cuidiú leis na deacrachtaí ollmhóra atá acu ó thaobh sreabhadh airgid di. Tá siad ag iarraidh orainn freisin glaoch ar an Rialtas chun Aire Stáit a cheapadh sa Roinn Talmhaíochta láithreach, chun cuidiú leis an Aire Sinsearach leis an dúshlán dochreidte atá san earnáil.

“Tá an tAire Coveney sa gcathaoir ag Comhairle na nAirí, ag plé leis na comhráití ar na comhpholasaithe talmhaíochta agus iascaigh, chomh maith le déileáil le ‘burger gate’ agus anois an ghéarchéim fodar. Síleann feirmeoirí nach féídir leis gach rud a dhéanann i gceart agus mar thoradh ar seo nach bhfuil tosaíocht cuí tugtha ag an Rialtas don ghéarchéim reatha. Níl rudaí chomh dona sna sé chontae, áit nach bhfuil na feirmeoirí i gcruachás leath chomh dona mar gur cosúil go bhfuil an tAire Talmhaíochta ansin, Michelle O’Neill, Sinn Féin, tar éis na gnóthaí a láimhseáil ar bhealach i bhfad níos éifeachtaí”, dar le hurlabhraithe Oireachtais Shinn Féin.

Connect with Sinn Féin