Sinn Féin - On Your Side

Fáilte roimh shuíomh nua Ghaeilge san AE – McCorley

23 May, 2013


Chuir Rosie Mc Corley, urlabhraí Gaeilge de chuid Sinn Féin, fáilte mhór roimh an scéal  go mbeadh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Martin Schulz, ag tacú le leagan Gaeilge de shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa a bhunú.

 Bhuail toscaireacht thraspháirtí FPEanna Éireannacha, ina measc Martina Anderson, Gay Mitchell, Emer Costello agus Pat the Cope Gallagher, le Martin Schulz ar 21/5/13 chun plé a dhéanamh ar leagan Gaeilge de shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa a bheith in easnamh.

D'éist an tUachtarán leis an gcás a rinne an toscaireacht agus d'aontaigh sé tacú a thabhairt ar an cheist seo. Go praiticiúil, molfaidh sé do Bhiúró Pharlaimint na hEorpa (ar a mbeidh na Leas-Uachtaráin agus na Caestóirí) an méid sin a cheadú ag an gcéad chruinniú eile go luath i mí an Mheithimh.

Tá suíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa á chur ar fáil faoi láthair i 22 de 23 teanga oifigiúil an AE, iontu go léir seachas as Gaeilge. Thairis sin, tá suíomh gréasáin i nGaeilge ag gach institiúid eile san AE, lena n-áirítear an Coimisiún Eorpach agus Comhairle na nAirí.

 Dúirt Martina Anderson FPE (SF / GUE):
"Tá an-áthas orm gur ghlac Uachtarán Pharlaimint na hEorpa an cinneadh tacú le leagan Gaeilge de shuíomh gréasáin na parlaiminte. Is teanga oifigiúil AE í an Ghaeilge ó 2007 i leith, tá sé iontach go bhfuil sí á cur ar chomhchéim, le comhchearta, ar deireadh le 22 teanga oifigiúil eile an AE."

Mar fhocal scoir, mhol naFeisirí Eorpacha go léir an tUachtaránSchulz go hard as a chur chuige dearfach, pragmatach.


Connect with Sinn Féin