Sinn Féin - On Your Side

Fianna Fáil hypocrisy to small fishermen

25 June, 2013


Sinn Féin Senator Trevor ÓClochartaigh has accused Fianna Fáil of hypocrisy of the highest order after Senator Brian Ó Domhniall today supported a number of proposals put forward by small fishermen even though his party refused to meet them when they were in government.


Speaking today Senator Ó Clochartaigh said;

“The Oireachtas Subcommittee on Fisheries today heard from representatives of Iascairí Intíre Cois Cladach na hÉireann (IIE) (Irish Inshore Fishermen) who represent about 4500 small fishermen with boats less than 10 metre, along the coast – 75% of the fleet.

“Brian Ó Domhnaill on behalf of Fianna Fáil admitted that the ban on Salmon fishing brought in by his former colleague Noel Dempsey dealt the industry a ‘fatal blow’.

“He also agreed that changes in policy since 1973 had a massive negative impact on small fishermen and their lifestyles.

“He agreed with the majority of the IIE proposals. However, when in Government Fianna Fáil wouldn’t even meet the IIE.

“They also did nothing to allocate the national fishing quota in a more equitable way to ensure the livelihoods of these fishermen and the viability of their communities. 

“Successive administrations looked on as Brussels brought in more regulation, cut quotas and drove inshore fishermen out of the industry.

“Brian Ó Domhniall and his party are guilty of hypocrisy of the highest order. They clearly have different policies in opposition than they had in government.

“I am calling on the present government to right Fianna Fáil’s wrong and take on board the IIE proposals which include:
ENDS

___________ _________________________ __

Fimínteacht Fianna Fáil i leith iascairí beaga

Tá sé curtha i leith Fianna Fáíl ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh go bhfuil siad ag labhairt amach as an dá thaobh dá mbéal i ndiaidh don Seanadóir Brian Ó Domhnaill tacaíocht a thabhairt do mholtaí atá curtha chun cinn ag ionadaithe ar son iascairí beaga tar éis dá pháirtí diúltú bualadh leo agus iad i mbun Rialtais. 

Ag labhairt dó inniú deir an Seanadóir Ó Clochartaigh;

“Chuala an fochoiste Oireachtais ar Chúrsaí Iascaigh inniu ó ionadaithe ar son Iascairí Intíre Cois Cladach na hÉireann (IIE) a dhéanann ionadaíocht ar son tuairim 4500 iascaire beag a bhfuil báid faoi bhun 10 meadar acu ar fud an chósta - gur ionann iad agus 75% den chabhlach náisiúnta. 

“D'admhaigh Brian Ó Domhnaill ar son Fianna Fáil gur 'buille marfach' don tionscal ab ea an cinneadh a ghlac a iar-chomhleacaí Noel Dempsey, chun deireadh a chuir le iascach bradáin. 

“D'aontaigh se freisin go raibh toradh iontach diúltach ag athraithe polasaí ó 1973 i leith ar iascairí beaga agus an slí mhaireachtá atá acu. 

“D'aontaigh sé le formhór na moltaí a bhí ag IIE. Ach nuair a bhí Fianna F áil sa Rialtas ní raibh siad sásta bualadh leo fiú. .

“Ní dhearna siad tada leis an gcuóta náisiúnta a roinnt ar bhealach níos cothroime ach an oiread, rud a chinnteodh slite beatha na n-iascairí seo agus na pobail dár díobh iad. 

“Bhí rialtas i ndiaidh rialtais ag faire fad is a bhí an Bhruiséal ag tabhairt isteach níos mó rialacháín, ag gearradh cuótaí agus ag brú iascairí amach as an tionscal. 

“Tá fimínteacht den chéad scoth ar bun ag Brian Ó Domhnaill agus a pháirtí. Is léir nach ionann an méid atá siad ag rá mar fhreasúra agus an méid a rinne siad sa rialtas. 

“Tá mé ag glaoch ar an rialtas reatha anois chun éagóireacha Fianna Fáil a cheartú agus moltaí an IIE a thógáil ar bord ar a n-Ã ¡irítear:

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin