Sinn Féin - On Your Side

Níl san athstruchtúrú ar an scéim taisteal tuaithe ach ciorrú eile faoi cheilt - Ó Clochartaigh

9 July, 2013


Ag labhairt dó inniu i dTeach Laighean ar an bhfógra faoin atheagar atá le déanamh ar an scéim taisteal tuaithe deir Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh:

“Is líne preasa maith é go bhfuil an tAire chun ról a thabhairt do na comhairlí áitiúla maidir le h-eagrú na scéimeanna taisteal tuaithe. Ach, má scrúdaíonn muid an phlean atá aige, ní ar leas na seirbhísí a bheidh sé.

“Sé fírinne an scéil ná gur feachtas ciorruithe costais atá ar bun an an Aire Stáit Alan Kelly. Tá scrios agus dó ar siúl ar phobal na tuaithe agus an córas iompar poiblí a bhfuil siad ag brath air agus tá an chóras iompar sin, a d'fhás go h-orgánach as na pobail tuaithe, dhá bhaint óna chéile.

“Ag deireadh an lae is féidir leis an rialtas oiread briathra binne agus is mian leo a úsáid, ach ciorruithe airgid atá taobh thiar den bheart seo - seo an casadh is déanaí i scéil polaitiochta na déine, a bhfuil an oiread gean ag an rialtas seo air.

“Agus arís eile is iad na daoine is leochalaí a bheidh thíos leis. Mar shampla, deirtear i dtuarascáil an rialtais féin maidir leis an gClár Iompar Tuaithe gur mná níos sine, daoine le riachtanais speisialta agus máithreacha aonair is mó atá ag brath ar na scéimeanna iompar tuaithe.

“Cén fáth a ndéanfaí leatrom ar phobail tuaithe ar an gcaoi seo? Má chreideann muid i gcothromaíocht ó thaobh rochtain ar sheirbhísí agus i bpobail inmharthanach a chruthu agus a neartú, tá sé riachtanach go gcumhachtaíonn muid na pobail céanna sin chun a gcuid riachtanais iompar pobail féin a leagan amach agus a chuir chun cinn.

“Creideann Sinn Féin gur chóir dúinn a bheith ag infheistiú níos mó sna pobail tuaithe agus go bhfuil córas ceart iompar poiblí mar chuid lárnach den fhorbairt seo.”

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin