Sinn Féin - On Your Side

Ó Clochartaigh ag lorg díospóireacht Seanaid maidir le sláinte amharc

23 July, 2013


Tá Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ag lorg díospóireacht Seanaid maidir leis an gCreat Stráitéiseach ar Shláinte Amharc.

Bhí Seanadóir Ó Clochartaigh ag labhairt tar éis cur i láthair i dTeach Laighean ón gComhlathas Náisiúnta um Shláinte Amharc.

Deir sé;

“Tá 220,000 duine dall ar fad, nó le drochamharc, in Éireann. Seo in ainneoin gur féidir 75% de na deacrachtaí seo a leigheas.

“Cosnóidh drochamharc agus daille ós cionn €2.5 billiúin sa bhliain faoin bhliain 2020.

“Tá 19 oftailmeolaí comhairleach agus 14 oftailmeolaí pobail bhreise ag teastáil le cloí le rátaí deáchleachtais coimheasa.

“Tá seacht mbliain anois ag an rialtas chun deireadh a chuir le daille gán gá, de réir na gealltanais a thug siad faoi spriocanna 'Vision 2020' de chuid an Eagraiocht Sláinte Domhanda.

“Creideann Sinn Féin gur chóir go mbeadh rochtain comhionann ag gach duine chuig seirbhís sláinte uilíoch.

“D'fhéadfadh straitéis ceart na billiúin euro a shábháíl don Stát, an ualach sóisialta agus eacnamaíochta a laghdú agus caighdeán saoil níos fearr a chinntiú do 220,000 saoránach agus a gcuid teaghlaigh.

“Tá mé ag iarraidh ar an Aire Sláinte teacht isteach leis an ábhar seo a phlé sa Seanad.

Connect with Sinn Féin