Sinn Féin - On Your Side

‘Cá bhfuil do Phlean Dinny?’ – Ó Clochartaigh

31 October, 2013


Tá sé curtha i leith ag an Aire Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaioch, go bhfuil sé ag cumadh polasaí Gaeltachta gan aon bhunús agus go bhfuil géarghá aige le ‘Plean Teanga’ a fhoilsiú dá Roinn féin, dar leis an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

“Mar chuid den Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge tá an tAire ag iarraidh ar phobail pleananna teanga a réiteach do na ceantair Ghaeltachta. Ba mhaith liomsa a fháil amach cén plean atá ag Roinn na Gaeltachta féin, mar ní léir go bhfuil aon phlean ar leith ann ach an Ghaeilge a chuir go tóin poill’, a deir Seanadóir Shinn Féin.

“Tá stangadh bainte ag an Aire as pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta arís eile leis na moltaí nua atá curtha chun cinn aige maidir le- earcaíocht sa Státseirbhís. Tá sé chun na riachtanais reatha, atá lag go leor mar atá, a chaitheamh i dtraipisí agus tá sé chun córas nua a thabhairt isteach nach bhfuil bunús ar bith eolaíoch leis agus atá glan in éadan na spriocanna atá sa Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge”, a deir Ó Clochartaigh.

“Ba chóir don Aire na critéir agus an taighde ar a bhfuil an cinneadh is deireanaí seo glactha a fhoilsiú le go bhfeicfidh muid cén saineolas a bhfuil sé bunaithe air. Ba chóir dó freisin na h-aighneachtaí a rinne an pobal maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla a fhoilsiú láithreach chomh maith go bhfeicfidh muid an bhfuil siad ag teacht salach ar mhianta an Aire. Tá muid dhá bhliain ag fanacht leo agus tá an tAire ag teitheadh uathu.’

“Ní dóigh liomsa go bhfuil machnamh ceart déanta ag an Aire ná ag an Roinn ar na h-impleachtaí atá ag na moltaí is deireanaí atá déanta aige agus dar le saineolaithe sa réimse, an Coimisinéir Teanga san áireamh, is céim an-mhór ar gcúl atá iontu, a dhéanfaidh go leor dochar agus a ísleoidh cumas na Státseirbhíse chun a gcuid oibre a dhéanamh tré mheán na Gaeilge le pobal na Gaeilge.”

Connect with Sinn Féin