Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh Coveney iascairí beaga atá scriosta ag stoirmeacha a tharrtháil - Ó Clochartaigh

7 January, 2014


Tá sé iarrtha ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ar an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney, iascairí beaga atá scriosta ag na stoirmeacha a tharrtháil.

Deir an Seanadóir Ó Clochartaigh;

“Tá iascairí beaga intíre buailte go han-dona ag na stoirmeacha a bhí ann le déanaí. Tá báid míllte. Tá trealamh scuabtha chun farraige. Tá droch bhail ar infreastruchtúr riachtanach ar nós bóithre áíse, céibheanna agus slipeanna.

“Ní fios fós cé chomh dona is atá an damáiste, ach ní fhaca formhór na h-iascairí ar labhair mé leo stoirmeacha cosúil leo seo ariamh agus a mbeidh tionchar chomh mór acu ar a gcumas slí mhaireachtála a bhaint amach.

“Nuair a bhuail an ghéarchéim fodar tionscal na feirmeoireachta anuraidh sheas an tAire isteach, mar is ceart dó, agus thóg sé céimeanna chun cuidiú leo. Níl fadhb ar bith ag an rialtas na bainc a tharrtháil nuair a iarann siad cabhair. Tá 'bailout' ag teastáil chomh géar céanna anois ó na h-iascairí beaga.

“Tá baol an-mhór ann nach mbeidh ar chumas cuid mhaith d'iascairí beaga na tíre slí mhaireachtála a bhaint amach de bharr an dochar a rinne na stoirmeacha is déanaí seo. Seo sa mullach ar an droch staid trádála ina bhfuil na h-iascairí ag feidhmiú cheana féín.

“Ba chóir ciste tárrthála éigeandála a chur in áit láithreach le cuidiú leis na h-iascairí beaga intíre a gcuid báid agus trealamh a dheisiú, nó cuid nua a cheannach, le gur féidir leo dul i mbun iascaireachta arís chomh luath agus is féidir chun pobail bheo iascaireachta cois cósta a chaomhnú sna blianta atá amach romhainn.

“Tá mé ag iarraidh ar an Aire freisin, chomh maith lena chuid oifigigh, deimhniú go dtógann an Grúpa Náisiúnta Comhordaithe Drochaimsire cás na n-iascairí beaga intíre san áíreamh agus iad ag déileáil leis an méid a thit amach le linn na stoirmeacha is déanaí.”

Críoch

Connect with Sinn Féin