Sinn Féin - On Your Side

Ceapadh Ó Laoghaire chuig Bord Fórás na Gaeilge

15 January, 2014


Tá duine de iarrthóirí sna toghcháin aitiúla, Donnchadh Ó Laoghaire, díreach ceaptha ar Bhord Fórás na Gaeilge.

Ceapadh Ó Laoghaire, 24, atá mar iarrthóir i dtoghcheantair Bhaile an Chollaigh-Carraig Uí Leighin, mar duine de cheapaí Sinn Féin ag cruinniú earnála den Chomh-Aireacht Thuaidh Theas a tionóladh le déanaí.

D’Oibrigh sé cheanna leis an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, úrlabhraí an phairtí ar ghnóthaí Gaeilge agusGaeltachta, mar chomhairleoir agus mar chúntóir polaitiúil.

Is é Fórás na Gaeilge an príomh eagraíocht a dhéanann maoiniú ar earnáil na Gaeilge, agus bunaíodh é mar cheann de na príomh eagrais Uile-Éireannach faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta. Is é an tUasal Ó Laoghaire t-aon ionadaí ó hCorcaigh ar an mBord.

Ag labhairt faoina cheapacháin, dúirt an tUasal Ó Laoghaire, “Is onóir agus pribhléid é a bheith ceaptha ar eagraíocht chomh tabhachtach leis seo. Mar dhuine a tógadh le Gaeilge agus a fauir a chuid oideachais trí Ghaeilge, tá todhchaí na Gaeilge fíor thabhachtach dom.”

“Tréimhse riachtanach o leith forbairt an Teanga í seo agus aon ról gur féidir liom a chomhlíonadh chun tacú leis an teanga, agus le labhairt na Gaeilge a chur chun cinn, táím thar a bheith sásta é sin a dhéanamh.”

Ó Laoghaire appointed to Board of Foras na Gaeilge

Sinn Féin local election candidate, Donnchadh Ó Laoghaire, has been appointed to the Board of Fórás na Gaeilge.

Ó Laoghaire, 24, who is contesting the Ballincollig-Carrigaline LEA in May, was approved as one the Sinn Féin appointees to the All-Ireland body at a recent North South Ministerial Council sectoral meeting.

He previously worked for two years with Senator Trevor Ó Clochartaigh, the party’s spokesperson on Irish and Gaeltacht Affairs, as a political advisor and assistant.

Fórás na Gaeilge is the key funding body for the Irish Language sector, and was one of the key All Ireland bodies established under the Good Friday Agreement in 1998. Ó Laoghaire will be the sole Cork representative on the Board.

Commenting on his appointment, Ó Laoghaire said:

“It is a great honour and privilege to be appointed to such an important body. As someone raised and educated in Irish, the future of the language is very important to me.”

“We are at a crucial stage of the Language’s development, and any role I can play in supporting or promoting the language and its use, I will be glad to do so.”

Connect with Sinn Féin