Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh McGinley moltaí maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla a fhoilsiú – Ó Clochartaigh

15 January, 2014


Caithfidh Aire na Gaeltachta, Dinny McGinley, na h-aighneachtaí ar fad a bhaineann leis an athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla a fhoilsiú láithreach, dar leis an Seanadóir, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó inniu ar fhoilsiú clár reachtaíochta an rialtais don téarma parlaiminte seo, a bhfuil an leasú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla ar an bpríomh liosta ann, deir Ó Clochartaigh:

“Tá sé dhá bhliain ó d’iarr an tAire aighneachtaí maidir le leasuithe d’Acht na dTeangacha Oifigiúla ón bpobal. Tá an roinn ag obair ar thuarascáil maidir leis na moltaí ar fad ó shoin. Gealladh dúinn go gcuirfí seo ar fáil nuair a bheadh na cinn bhille réidh. Tá sé in am aige anois sin a dhéanamh agus na h-aighneachtaí ar fad a rinneadh a chur ar fáil ina iomláine chun go mbeidh díospóireacht chuimsitheach ar an ábhar.

“Níl aon ghlacadh ag Sinn Féin le lagú a dhéanamh ar Acht na dTeangacha Oifigiúla.

“Níl aon ghlacadh againn le comhnascadh a dhéanamh ar Oifig an Choimisinéara Teanga le hOifig an Ombudsman.

“Is léir gurb é an tAire McGinley atá faillíoch maidir le cur i bhfeidhm an achta, ní an Coimisinéir Teanga agus gurb eisean is cóir a bheith ag éirí as, seachas Seán Ó Cuirreáin. Tá sé íorónach go bhfuil an rialtas ag bogadh ar aghaidh leis an acht nua anois agus fógra scoir tugtha ag an gCoimisinéir reatha.

“Is léir go bhfuil muinín caillte ag pobal na Gaeilge sa rialtas seo maidir le cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus gur gá cinntiú nach céim ar gcúl eile atá in Acht na dTeangacha Oifigiúla atá le cur ós comhair Thithe an Oireachtais i mbliana.”

Connect with Sinn Féin