Sinn Féin - On Your Side

Deiseanna ar fáil go fóill do gach grúpa Gaeilge – McCorley

22 January, 2014 - by Rosie McCorley


Dúirt urlabhraí Gaeilge Shinn Féin Rosie McCorley inniu go bhfuil ról ann go fóill do ghrúpaí nár éirigh leo áit a ghnóthú mar phríomheagrais faoin tsamhail nua mhaoinithe a d’fhógair Foras na Gaeilge Dé hAoine seo caite.

Arsa Rosie McCorley:

“In ainneoin go bhfuil na príomh-ghrúpaí lonnaithe i mBaile Átha Cliath tá siad eagraithe ar bhonn uile oileáin.

“Dúirt an tAire Cultúir Carál Ní Chuilín go ndéanfadh sí cinnte de go mbeadh ar a laghad an ceathrú cuid d’obair na ngrúpaí seo ó thuaidh.

“Gheall sí go mbeadh baill foirne lonnaithe ó thuaidh chun an teanga a fhorbairt agus go mbeidís páirteach sna fóraim áitiúla éagsúla.

“Faoin tsamhail nua beidh fóram forbartha uile Éireann ann le hionadaíocht ó ghrúpaí áitiúla Gaeilge.

“Beidh an fóram seo maoinithe ag Foras ar leibhéal pobail. “Déanfaidh sé an ghníomhaíocht uilig a chomhordú le cinntiú go bhfuil sé ag freastal ar riachtanais phobal na Gaeilge mar is cuí.

“Bhí an obair ar an tsamhail nua maoinithe ag dul ar aghaidh le tamall maith anuas.

“Beidh próiseas ann chun cuidiú le grúpaí na deiseanna a aimsiú atá ar fáil ó Fhoras na Gaeilge agus ó na ranna eile.

“Tógfaidh na socruithe nua uile-Éireann seo an muinín fadtéarmach atá de dhíth le freastal ar na riachtanais do rannóg na Gaeilge amach anseo.

“Tá lánchoimitmint ag Sinn Féin do thodhchaí na Gaeilge agus do mhaoiniú, do chaomhnú agus do chur chun tosaigh na teanga.

“I bhfianaise sin seasfaimid ar an obair atá déanta againn go dtí seo.”

Connect with Sinn Féin