Sinn Féin - On Your Side

Tá am na cainte thart - caithfidh an rialtas an Straitéis 20 Bliain a chur i bhfeidhm – Ó Clochartaigh

24 January, 2014


Bhí Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ag an cruinniú de chuid an fochoiste Oireachtais ar chur i bhfeidhm an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge ag ar pléadh eirí as an Chomisinéir Teanga, Seán Curreáin. Léirigh an Seanadóir Ó Clochartaigh an imní atá air maidir le neamhsuim an rialtais agus na ranna stáit maidir lena dualgais i leith Acht na dTeangacha Oifigiúla agus an phobal gaeilge nios leithne.

Ag labhairt dó i ndiaidh na cruinnithe deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Tá imní orainn maidir leis an easpa ómóis atá ag na ranna rialtais agus ag a gcuid oifigigh d'Acht na dTeangacha Oifigiúla agus do ról an Choimisinéara.

“Caithfear seo a chur in a cheart sula gceapfar Coimisinéir nua. Níl aon mhaith duine nua a cheapadh má fhágtar na h-easnaimh sa chóras.

“Tá sé náireach amach is amach nach raibh ionadaí ar bith ar son an rialtas i láthair ag an gcomhchoiste. Léiríonn seo drochmheas amach is amach ón rialtas don Choimisinéir agus do phobal níos leithne na gaeilge.

“Tá am na cainte thart. Caithfidh an rialtas seo céimeanna cinnte a ghlacadh leis an Straitéis Fiche Bliain a chur i bhfeidhm ina iomláine.

“Beidh Sinn Féin ag cur brú ar an gcomhchoiste scagadh foiréinseach a dhéanamh ar an straitéis agus an cur i bhfeidhm go dáta anois. Beidh muid ag cur brú ar na ranna rialtais cuí teacht ós comhair an choiste chun míniú duinn cén fáth nach bhfuil siad ag comhlíonadh a gcuid dualgais maidir leis an straitéis.

“Tá muid thar a bheith buioch don gCoimisinéir atá ag eirí as agus a chuid oifigigh as an obair éachtach atá déanta acu.

“Is léir nár tugadh na h-acmhainní cuí ariamh dóibh lena gcuid oibre a dhéanamh.

“Ní féidir ligean don staid seo leanuint ar aghaidh faoin gCoimisinéir nua.“

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin