Sinn Féin - On Your Side

No sense of urgency in relation to unemployment crisis in Government’s Plans – Tóibín

6 February, 2014


Responding to the Government’s Action Plan for Jobs Press Statement today Sinn Féin Jobs spokesperson Peadar Tóibín said anyone who thinks that the government is doing enough on jobs is badly mistaken.

He said;

“There is no sense of the urgency that the unemployment and emigration crisis demands. Indeed if it were not for the ecosystem of new schemes and record emigration the unemployment rate would be closer to 20%.

“We have a two tier economy emerging in Ireland. What anaemic growth we have is increasingly centred within the confines of the M50 while long term unemployment, youth unemployment and under employment are at staggering levels. 

“We are becoming increasingly dependent on a few FDI eggs attracted by our taxation basket. This narrow dependency has inherent risks given that the world is waking up to tax avoidance schemes. Indigenous business where the jobs are remains the poor relation.

“Sinn Féin brought forward proposals with regards reducing business cost, increasing demand and harnessing the National Pension Reserve Fund in order to creatie efficiencies and stimulate growth. Despite promises the government has failed to act.”

ENDS

Níl go leor Práinn ag baint le Polasaí Fostaíochta an Rialtais - Tóibín

Ag tagairt ar preas ráiteas fostaíochta an rialtais inniu dúirt urlabhraí Shinn Féin Peadar Tóibín ‘má cheapann aon duine go bhfuil an rialtas ag déanamh dóthain oibre ar fostaíochta níl siad ag maireachtáil sa saol dáiríre.     

‘Níl go leor práinn i gceist le ghníomhachtaí  an rialtais. Má thógann tú na scéim intéirneachtaí agus eisimirce I gceist tá an ráta dífhostaithe níos cóngaraí le 20%’.

‘Tá geilleagar dhá leibhéil ag forbairt sa tír seo. An cuid is mó den fás atá ann tá sé lonnaithe taobh istigh san M50’.

Tá dífhostaíocht fad téarmach, óg-dífhostaíocht agus fó-fostaíocht fós uafásach ard. 

Agus níl gnólachtaí dúchasaigh ag fáil cothrom na féinne. Is  col cathracha bochta iad o I gcodarsnacht le  FDI.

Tar éis trí bhliain I gcumhacht tá costais gnó, creidmheas, éileamh eacnamaíochta fós gan réitigh. Mhol Sinn Féin ar an rialtas an Coimisiún an Chúlchiste Náisiúnta Pinsean a úsáid chun an geilleagar a spreagtha agus éifeachtúlachta a chruthú. Glac an rialtas leis ár moltaí ach fós níl aon rud déanta acu faoi.”

Críoch

Connect with Sinn Féin