Sinn Féin - On Your Side

Impíonn Adams ar dhaoine teacht amach agus tacaíocht a thabhairt do Lá Mór na Gaeilge an Satharn seo

14 February, 2014 - by Gerry Adams


Tá uachtarán Shinn Féin, Gerry Adams ag impí ar dhaoine teacht amach agus tacaíocht a thabhairt do Lá mór na Gaeilge.

Beidh an ócáid ar siúl an Satharn seo ag an nGairdín Cuimhneacháin, Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath, ag a 2 a chlog.

Don phríomh páirt, spreagadh Lá Mór na Gaeilge nuair a d’fhógair an Coimisinéir Teanga go raibh sé ag éirí as a phost, agus freisin, tar éis an tuairisc a tháinig ó Chomhairle na hEorpa a léirigh go bhfuil cosc ar fhorbairt na teanga ó thuaidh mar gheall ar droch meonta i Stormont.

Dúirt an tAire Adams:

“Tá pobal na Gaeilge agus pobal na Gaeltachta ó thuaidh agus ó dheas ag lorg comhionannais d’ár dteanga dúchais. Freisin, tá siad ag iarraidh seirbhísí stáit trí Ghaeilge a bhfuil d’ard caighdeán a bheith curtha ar fáil, díreach cosúil leis an mBéarla.

“Is damnú ar pholasaí Gaeilge an Rialtais a bhí sa fhógra a rinne an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin, go raibh sé le éirí as a chuid dualgais, ar bhunphrionsabail.

“Faraor, i Stormont caithfidh gaeilgeoirí dul in iomaíocht le meonta aischéimnitheach daoine áirithe, maidir le forbairt na teanga sa tuaisceart.

“Is léir go gcaitheann an rialtas anseo sa deisceart i bhfad níos lú ar fhorbairt ár dteanga dúchais per capita, i gcomporáid leis an méid a chaithtear sa Bhreatain Bheag agus sa Chatalóin.

“Caithfidh seo a bheith athraithe.

Ach ta sé thar a bheith tábhachtach freisin go n-athraíthear meonta, sna dá stáit, maidir le forbairt na teanga.

“Táim ag impí ar achan duine a bhfuil buartha faoi dul chun cinn ár dteanga, teacht amach agus tacaíocht a thabhairt do Lá Mór na Gaeilge an Satharn seo.

Adams urges support for ‘Lá Mór na Gaeilge’ on Saturday

Sinn Féin President Gerry Adams TD has urged people to support Lá Mór na Gaeilge.

The event takes place this Saturday at the Garden of Remembrance, Parnell Square, Dublin at 2pm.

The organising of Lá Mór na Gaeilge has been motivated primarily because of the resignation of the Language Commissioner Seán Ó Cuirreáin and the report by the Council of Europe which highlighted that the promotion and development of the Irish language in the north is being blocked by hostile attitudes in Stormont.

Deputy Adams said:

“The Irish Language and Gaeltacht community north and south want equality for the language and want state services to be available in Irish at the same standard and level as they are provided in English, especially in the Gaeltacht.

“The reasons provided by Mr. Ó Cuirreáin for his resignation are a damning indictment of the Government views of the language rights of the Irish Language community in the south.

“Sadly, in the Stormont, Gaeilgeoirí still have to contend with the regressive attitude, of some elements, towards the development of the Irish Language in the North.

“Government spending, per capita, on the promotion of our national language is dwarfed by similar spending in Wales and Catalonia.

“This has to change.

But, as important, is the need to change the attitudes, of both states, towards the development of the language.

“I am calling on all those concerned with the promotion of our language to come out and support Lá Mór na Gaeilge on Saturday.”

Connect with Sinn Féin