Sinn Féin - On Your Side

Ag tabhairt tacaíochta don Lá Dearg - Ag iarraidh cearta do chainteoirí Gaeilge - Adams

11 April, 2014 - by Gerry Adams


Glacfaidh Uachtarán Shinn Féin, Gerry Adams, páirt sa mháirseáil atá ar siúil i mBéal Feirste amárach don Lá Dearg.

Tá an ócáid seo eagraithe chun tacú le cearta teanga na Gaeilge agus cur i bhfeidhm Acht na Gaeilge - Acht Teanga Gaeilge don tuaisceart.

I mí Feabhra ghlac an Teachta Adams páirt sa mháirseáil  i mBaile Átha Cliath –‘Lá Mór na Gaeilge’. Eagraíodh an agóid mar gheall ar na droch pholasaithe atá ag an rialtas sa deisceart maidir leis an Ghaeilge agus an cosc atá ar chearta teanga do Ghaeilgeoirí sa Tuaisceart.

Dúirt an Teachta Adams:

“Tá an ócáid amárach mar pháirt de fheachtas náisiúnta ag tacú le cearta agus teidlíochta dóibh siúd a labhrann an Ghaeilge ar fud na hÉireann.

Sa deisceart, níl an Straitéis Fiche Bliain curtha i bhfeidhm ag an rialtas. Tá na cinntí atá déanta ag Fine Gael agus ag páirtí an Lucht Oibre tar éis imeallú na teanga a neartú sa tseirbhís riarachán poiblí.

Tá sé soiléir go bhfuil géarchéim sa deisceart mar gheall ar bheartas rialtais, go háirithe ag cur brú ar dhaoine Béarla a labhairt agus iad ag plé le comhlachtaí stáit.

Tá an sórt céanna polasaithe soiléir sa tuaisceart chomh maith, mar gheall ar an droch mheon atá ag na haontachtaithe polaitiúla agus ag Rialtas na Breataine.

Tá Sinn Féin tiománta cearta teanga na Gaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn agus tá neart rudaí bainte amach againn cheana.

 · Tá beagnach 5,000 daltaí ag dul don oideachas trí Ghaeilge.

· Tá infheistiú de £20 milliúin curtha in oideachas na Gaeilge.

· Caiteachas bliantiúil de £16.25 milliúin ar oideachas Gaeilge.

· Stráitéis Gaeilge a fhorbairt ó thuaidh déanta ag an Roinn Cultúir agus Ealaíon

· £12 milliúin  cáite do chraoltóireacht Gaeilge agus £8 milliúin do thionscnamh caipitil

É sin ráite, tá neart rudaí eile le déanamh. Caithfidh an Rialtas Éireannach an reachtaíocht riachtanach agus acmhainní airgeadais a chur ar fáil chun cuidiú le forbairt na teanga.  Caithfidh Rialtas na Breataine a gheallúint a choimeád fosta agus reachtaíocht a chur i bhfeidhm maidir le cearta teanga na Gaeilge trí Acht na Gaeilge".

Connect with Sinn Féin