Sinn Féin - On Your Side

Má chuirtear an maolú AE ar an Ghaeilge ar ceal d’fhéadfaí beagnach 200 post a chruthú – Anderson FE

17 April, 2014 - by Martina Anderson MEP


Tá litir scríofa ag Martina Anderson FE chuig an Aire Éireannach freagrach as cur chun cinn agus cosaint na Gaeilge, An tAire Gaeltachta Deenihan, dá ghríosú le cinntiú go gcuire Rialtas na hÉireann cás láidir ar aghaidh ar son chur ar ceal an mhaolaithe atá ag cur baic le haitheantas iomlán a thabhairt don Ghaeilge, aitheantas atá faighte ag na teangacha oifigiúla eile cheana. 

Dúirt Martina Anderson 

“Scríobh mé chuig an Aire Deenihan dá ghríosú chun gnímh phráinnigh le go gcuirtear an maolú  i leith na Gaeilge ar ceal agus go dtugtar an t-aitheantas cuí don Ghaeilge i measc theangacha oifigiúla an AE. 

“Ceadaíonn an maolú nach n-aistrítear doiciméid áirithe dlí go Gaeilge. Is cleachtas leatromach é seo agus níor cheart dó leanstan ar aghaidh.

“Athnaíodh an maolú seo i 2012 agus rachaidh sé as feidhm ag deireadh 2016. Caithfear cinneadh a thógáil ar an mhaolú roimh dheireadh 2015 mar sin tá sé riachtanach go ngníomhaí rialtas na hÉireann go práinneach chun an maolú a chur ar ceal. 

“Creidim go gcaithfidh muid gníomh cinniúnach a thógáil anois, má tá muid chun síneadh an mhaolaithe go Eanáir 2022 a sheachaint agus an brú ar aghaidh a choinneáil ar siúl.

“ Tá gné amháin ba cheart do rialtas na hÉireann bheith gníomhach air agus é ar a chumas fosta, sé sin EPSO. Tá na comórtais reatha EPSO rírighin agus cuspóir leo an méid iarrthóirí a ísliú i gcás na mórtheangacha cosúil leis an Fhraincis agus an Ghearmáinis. Níl an córas sin fóirsteanach do mhionteangacha dúchais mar an Ghaeilge. 

“Ós rud é go bhfuil breis agus 180 post tuartha dá gcuirfí an maolú AE ar ceal, tá sé ríthábhachtach go mbeadh an cheist seo ina thosaíocht ag Rialtas na hÉireann agus go gcuirfeadh siad bac lena athnuachan i 2016."

Connect with Sinn Féin