Sinn Féin - On Your Side

188 post nua gan chostas breise d’Éirinn, ní gá smaoineamh faoi dhó faoi - Liadh Ní Riada, Sinn Féin

9 May, 2014 - by Liadh Ní Riada MEP


I bhfreagra ar cheist pharlaiminte ó Shinn Féin, nochtaigh an tAire Dinny McGinley TD nach raibh cinneadh tógtha go fóill ag an rialtas, an díolúine i leith na Gaeilge san AE a chur ar ceal.

“Fuair an Ghaeilge stádas iomlán mar Theanga Oifigiúil agus Oibre siar i 2007 agus tá díolúine i bhfeidhm ó shin”, a deir Ní Riada iarrthóir sna toghcháin Eorpacha.

“Má chuirfear an díolúine ar ceal, agus níl le déanamh ag an rialtas ach é a iarraidh, beidh thart ar 188 post nua ar fáil do shaoránaigh na hÉireann mar aistritheoirí 7rl” de réir Ní Riada.

“Tá an-díoma orm nach bhfeiceann an tAire an buntáiste fostaíochta don tír seo agus go bhfuil sé, i mo thuairim, ar tí glacadh le síneadh ama i leith na díolúine, rud a bheadh tubaisteach don Ghaeilge.

“Beidh cruinniú ag Sinn Féin le Conradh na Gaeilge agus beimíd ag tarraingt anuas na ceiste seo agus na chéad céimeanna eile le tógáil”, a deir Liadh Ní Riada, Sinn Féin.

CRÍOCH


For immediate release 8/5/2014

188 new jobs cost-free to Ireland, it’s a no-brainer – Liadh Ní Riada, Sinn Féin

Minister Dinny McGinley has revealed that the government has not yet taken the decision to lift the EU Derogation on Irish in response to a parliamentary question from Sinn Féin.

“Irish got full Official and Working Language status back in 2007 and there’s been a derogation in force since then”, said Sinn Féin’s Liadh Ní Riada, a candidate in the European elections.

“If the derogation is lifted, and all the government has to do is request it, then there will be about 188 new jobs available to Irish citizens as translators etc”, said Ní Riada.

“I am very disappointed that the Minister doesn’t see the employment advantage for this country. And in my opinion he is about to accept another extension of the derogation which would be disastrous for Irish.

“Sinn Féin will be meeting with Conradh na Gaeilge and we will be raising this issue and the next steps to be taken”, said Liadh Ní Riada Sinn Féin.

ENDS

Connect with Sinn Féin