Sinn Féin - On Your Side

Bí cinnte go bhfuil muid Dearg le Fearg fosta – Ó Donnghaile

16 May, 2014


Oráid an Chomhairleora Niall Ó Donnghaile ag an láinseáil ar maidin d'Fhorógra Gaeilge Shinn Féin 2014 ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich i mBéal Feirste.

Is í an Ghaeilge teanga dúchais na hÉireann agus tá sé ag croí-lár staire agus oidhreachte rannta ag muintir iomlán na tíre seo.

Is í cuisle an áthbheocháin ná an Gaeloideachais agus faoi cheannasaíocht Shinn Féin tá méadú suntasach tagtha ar an infheistíocht agus ar fhorbairt an áirneáil seo.

Táim bródúil go raibh an deis agam oideachas trí mheán na Gaeilge a fháil agus uaidh sin deis agam slí bheatha a bhaint amach atá an Ghaeilge lárnach di.

Anseo i mBéal Feirste agus ar fud na Sé Chontae tá na sluaite de dhaoine óga ag tosú agus ag críochnú oideachas s’acu trí mheán na Gaeilge. Créideann Sinn Féin go dian, go bhfuil fás agus forbairt an earnáil iontach tábhachtach ach tá  fás agus forbairt fosta in úsáid na teanga i ngnáth saol na saoranach.

Sin an fáth go bhfuil muid ag dul de tionscadail ar nós Líofa 2015 agus neart samplaí eile.

Anseo i mBéal Feirste, sa Chomhairle Cathrach bhunaigh Sinn Féin grúpa oibrithe Gaeilge as measc ár gcomhairleoirí féin. Tá treoirleabhar inmhéanach déanta acu dár gcomhairleoirí ar na bealaí is fearr leis an Ghaeilge a chur chun cinn. I measc na ngníomhartha go dtí seo tá:

· Níos mó comhairleoirí le Gaeilge inár ngrúpa ar an chomhairle

· Spreagadh tacaíochta le haghaidh beartas úr Gaeilge

· Tionscnamh cruinnithe le grúpaí Gaeilge áitiúla sa phobal

· Comhartha ‘Nollaig Shona’ ar Halla na Cathrach le dhá bhliain anuas

· Turais treoraithe ar Halla na Cathrach i nGaeilge

· Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge i Halla na Cathrach

. Lá Mór Gaeilge an Ard Mhéara

· Tacú le soláthar áiseanna sa Cheathrú Gaeltachta

. Feachtas ar son comharthaí sráide dhá-theangacha

· Maoiniú do ghrúpaí Gaeilge le haghaidh na n-ealaíon

Tá ár gcomhairleoirí i mBéal Feirste ina gcuraidh ar son infheistíochta i dtionscadail Ghaeilge. Den chéad uair beidh Comhairle Chathair Bhéal Feirste ag maoiniú tionscadail chaipitil tríd an Chlár Infheistíocht Áitiúil, is é sin le rá, ionad pobail Ghlór na Móna agus An Cumann Chluain Ard. Roghnaíodh na tionscadail áirithe sin mar go raibh cistiú meaitseála cinntithe acu leis an Chiste Infheistíochta Gaeilge.

Ta Sinn Féin dubh tiomanta chun Oifigeach Gaeilge a bhaint amach don Chomhairle, le tuilleadh moltaí a chur i bhfeidhm anseo.

Níl anseo ach liosta gairid, gan trácht a dhéanamh ar an mhéid eile atá déanta ag gníomhaithe, ag baill tofa ‘s ag airí Shinn Féin don teanga thar tréimhse fada.

Bígí cinnte go bhfuil sinne ‘Dearg le Fearg’ fosta.

Sin an fáth go bhfuil an méid seo déanta againn don teanga, sin an fáth a bheas muid ag baint amach níos mó don teanga agus níos tábhachtaí arís, sin an fáth a bheas muid ag seasamh suas don teanga agus in éadán iad siúd atá dírithe ar fhorbairt agus ar dhul chun cinn na teanga a stopadh.

Go raibh maith agaibh.

Connect with Sinn Féin